Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 12 резултата за: МСС
(Време за изпълнение: 1.5115 сек)

В разработки:
Отчитане на собствения и привлечения капитал в търговските банки.
Цена: (21 лв) 19.95 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 13 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(30KB) Html format .Html (26KB)
   
 

Те се определят от Закона за банките, наредба № 8 и МСС 30 . ...

Организация на отчитането на разходите за дейността и калкулиране на себестойността на продукцията по примера на Пловдив – БТ АД.
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 117 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(143KB) Html format .Html (83KB)
   
 

От тази гледна точка се изисква предприятието, което прилага МСС да разполага с добре подготвени професионалисти и с финансови ресурси, за да може да удовлетвори изискванията на външните потребители на финансовата информация. ...

Счетоводни аспекти при провизирането на рисковите експозиции в търговско дружество София Мел АД.
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 104 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(84KB) Html format .Html (52KB)
   
 

Обект на изследване са провизиите в търговските дружества, нормативно регламентирани чрез НСС, МСС и МСФО. ...

Организация и технология на отчетния процес в банките.
Цена: 20 лв
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****
Дължина: 15 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(28KB) Html format .Html (28KB)
   
 

Главно значение за организацията на отчетния процес имат и специфични нормативни актове – Закон за счетоводството, НСС, МСС. ...

Характеристика на МССПС 1 – Представяне на финансовите отчети, МССПС 2 – Отчети за паричните потоци и МССПС 12 – Стоково-материални запаси.
Цена: 20 лв
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****
Дължина: 13 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(24KB) Html format .Html (20KB)
   
 

ключови думи: МССПС – Международни счетоводни стандарти в публичния сектор ...

изисква финансово - счетоводните отчети на компаниите, банките и другите финансови институции, да се изготвят по МСС от 2003 год. ...

Управление на валутния риск и счетоводно отчитане
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 61 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(118KB) Html format .Html (59KB)
   
 

ключови думи: МСС и НСС, ...

) на МСС е допустимо по избор на предприятието. ...

Счетоводно отчитане и одит на социалните разходи в предприятието. На примера на производствена фирма “Аркус-Стил” АД - Пловдив
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 98 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(173KB) Html format .Html (65KB)
   
 

ключови думи: СС и МСС; ...

Пловдив 2007 г. СЪДЪРЖАНИЕ ВЪВЕДЕНИЕ 4 ПЪРВА ГЛАВА 6 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА 6 1. ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. 6 1.1. КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. 6 1.2. ЗАКОН ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ 14 1.3. МСС И СС, ...

Счетоводно отчитане и одит на приходи и разходи в стопанското предприятие. По примера на фирма “АБ Арго” АД - София
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 101 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(172KB) Html format .Html (60KB)
   
 

ключови думи: МСС и НСС ...

РЕГЛАМЕНТИРАЩА ОТЧИТАНЕТО НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО. МСС И НСС. 6 1.1. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ 6 1.2. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ 13 2. ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В СЧЕТОВОДНИТЕ ОТЧЕТИ 28 ВТОРА ГЛАВА 41 СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ В СТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 41 1. ОБЩА ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ 41 2. РИСКОВЕ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ОДИТНА ДЕЙНОСТ 43 3. ОРГАНИЗАЦИЯ, ...

Счетоводно отчитане на селскостопанската продукция по примера на „Зорница” СД
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 51 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(120KB) Html format .Html (93KB)
   
 

НСС и МСС – те са утвърдени на 21. ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 1.71 сек