Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 29 резултата за: Пазарна добавена стойност
(Време за изпълнение: 0.5987 сек)

В разработки:
Икономическа добавена стойност (EVA)
Цена: (87 лв) 69.60 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 49 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(133KB) Html format .Html (52KB)
   
 

ключови думи: Пазарна добавена стойност (MVA), ... икономическа добавена стойност (EVA), ...

Към настоящият момент най-известният е най-често прилаганият от моделите за добавена стойност е моделът “икономическа добавена стойност” (EVA). ...

Оценка на публично дружество Биовет – Пещера АД
Цена: (39 лв) 37.05 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 23 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(962KB) Html format .Html (111KB)
   
 

ключови думи: справедлива стойност на фирмата, ...

Пояснения към изчислената икономическа добавена стойност в таблицата: 5. ...

Роля на инвестициите (вътрешни, външни) за стопанския растеж.
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 18 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (152KB)    Rar format.Rar (24KB)     Html format .Html (151KB)
   
 

а в някои страни и доста повече. В абсолютни стойности тази година се очакват 120.2 евро преки чуждестранни инвестиции на човек от населението, ...

Държавна финансова статистика и финансов анализ.
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 41 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (470KB)    Rar format.Rar (60KB)     Html format .Html (452KB)
   
 

нетната стойност и потенциалните вземания към правителството, ...

Имидж на търговска марка – branding.
Цена: 18 лв
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 52 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(68KB) Html format .Html (44KB)
   
 

че различието между брендовете и продуктите може да бъде разбирано като добавена стойност. Според тях брендът и добавената стойност са понятия-синоними. Въобще в маркетинга връзката на бренда и добавената стойност обикновено се признава, ...

Конкурентноспособността на българската икономика
Цена: (35 лв) 33.25 лв  
Вид: казус
Рейтинг: *****
Дължина: 23 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(85KB) Html format .Html (41KB)
   
 

като ОКОЛО 700 ФИРМИ СЕ ЗАНИМАВАТ С ИЗНОС И ВНОС едновременно… …Сравнителни международни данни от последните години показват ясни признаци за конкурентоспособност на глобалния пазар на редица български продукти. Едновременно с това българският износ напоследък е ПРЕДИМНО НА СТОКИ С НИСКА И СРЕДНА СТЕПЕН НА ПРЕРАБОТКА и сравнително малка добавена българска стойност. България няма систематизирани средносрочни и професионални анализи и национална стратегия за поощряване на износа и развитие на икономиката. Международните данни подсказват, ...

Конкурентните позиции на българската икономика в сравнителен план със страните от ЕС
Цена: (29 лв) 27.55 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 22 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(63KB) Html format .Html (41KB)
   
 

с по-голяма добавена стойност уникални продукти и процеси. Способността на държавите да изградят такава бизнес среда, ...

Финансово-счетоводни и данъчни аспекти, свързани с ДМА в р-к "Трояново-Север"
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 48 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (344KB)    Rar format.Rar (57KB)     Html format .Html (291KB)
   
 

ключови думи: справедлива стойност, ...

през който пренасят своята стойност в разходите на части. Според чл. 14 от Закона за счетоводството ...

Обща характеристика на малките и средни предприятия
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 90 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(118KB) Html format .Html (35KB)
   
 

за развитие на високотехнологични производства и продукти с висока добавена стойност, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.8 сек