Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 86 резултата за: Счетоводно отчитане
(Време за изпълнение: 0.6169 сек)

В разработки:
Нетрадиционни форми на дистрибуция – лизинг, франчайзинг, интернет дистрибуция
Цена: (35 лв) 33.25 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 18 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(67KB) Html format .Html (30KB)
   
 

счетоводно отчитане и данъчно третиране". 3. “Международно междуфирмено сътрудничество”, ...

Себестойност и калкулация в производството
Цена: 15 лв
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****
Дължина: 7 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(42KB) Html format .Html (36KB)
   
 

че на даден метод за калкулиране трябва да отговаря определен процес на планиране и отчитане себестойността. Ако методът изисква детайлизация на процесите, ...

Данъчна система, същност на ДДС
Цена: (29 лв) 27.55 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 26 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(56KB) Html format .Html (28KB)
   
 

а според предложения принцип търговците ще внасят данъка в държавата на произхода. Преразпределението на приходите е предвидено да се осъществява чрез клирингов механизъм. Приемането на принципа на държавата на произхода обаче изисква и унифицирани системи за отчитане на облагаемите доставки на територията на държавите членки. Тъй като държавите не са постигнали съгласие по посочените проблеми въвеждането на този принцип е предвидено да се предшества от преходен режим . ..................................................... 7. Стоки и услуги, ...

Данъчен контрол върху подоходното облагане на физическите лица
Цена: (33 лв) 31.35 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: Няма
Дължина: 13 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(105KB) Html format .Html (25KB)
   
 

който го удържа и внася в приход на бюджета при изплащане на трудовите възнаграждения. Данъчната основа за годишни доходи се изчислява като сбор от определените месечни данъчни основи. 7. Данъчен контрол върху облагането на доходите на физическите лица Данъчната ревизия на едноличен търговец в технологичен план се организира и провежда съобразно формата а счетоводното отчитане. При едностранна форма на счетоводно отчитане, ...

Сравнителен анализ между МСС 16, МСС 17, МСС 18, МСС 28, МСС 34 и съответните Национални счетоводни стандарти
Цена: (33 лв) 31.35 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 27 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(49KB) Html format .Html (22KB)
   
 

че този стандарт трябва да се прилага при отчитането на имоти, ...

Проблеми при отчитане на разходите по икономически елементи в бюджетните предприятия
Цена: (87 лв) 69.60 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 64 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(147KB) Html format .Html (46KB)
   
 

За да откроим специфичните особенности при счетоводното отчитане в публичния сектор е нужно да се изясни какъв е обхватът на този сектор. ...

Финансов мениджмънт на фискалните плащания по ДДС
Цена: (99 лв) 79.20 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 69 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(247KB) Html format .Html (130KB)
   
 

приспадане и възстановяване на ДДС 43 13. Специални режими при ДДС 44 14. Документиране на доставките 45 15. Деклариране и отчитане 47 Глава III. Анализ на данъчното облагане с ДДС на фирма СД “Агроинвест“, ...

Счетоводни аспекти при облагане дохода на предприятието
Цена: (87 лв) 69.60 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма
Дължина: 63 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(96KB) Html format .Html (26KB)
   
 

ключови думи: сметки за отчитане на данъците, ...

Еднофазен метод за калкулиране. Калкулиране на себестойността в аграрния сектор при производство на един продукт с или без допълнителна продукция
Цена: (49 лв) 44.10 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 20 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(42KB) Html format .Html (21KB)
   
 

едноличните дружества с ограничена отговорност или частни сдружения. ............................................................... КАЛКУЛАЦИЯ за фактическата себестойност на единица продукция при наличие на един основен продукт с или без допълнителна продукция 1. Обща сума на разходите – сумата на основните производствени разходи се установява по дебита на сметката за отчитане на разходите за съответната растениевъдна или животновъдна дейност. 2. Стойност на допълнителната продукция – изважда се от общата сума на разходите. 3. Разходи за основна продукция – калкулационна сума ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.82 сек