Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 27 резултата за: Управителен съвет
(Време за изпълнение: 0.7028 сек)

В разработки:
Социални аспекти на приватизацията в България
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 0 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (554KB)    Rar format.Rar (95KB)     Html format .Html (538KB)
   
 

общинските съвети като местни органи осъществяват приватизация на общинските предприятия на местно равнище. Приватизационната дейност в България е отделена от дейността по управлението на държавното и общинско имущество, ...

Адаптиране на България към регионалната политика на Европейския съюз
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 76 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (506KB)    Rar format.Rar (86KB)     Html format .Html (296KB)
   
 

Дания/. Единният европейски акт представлява значително модифициране на договорите за създаване на европейските общности. Определени са съставът и функциите на Европейския съвет, ...

Управление на проекти
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 14 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (103KB)    Rar format.Rar (18KB)     Html format .Html (59KB)
   
 

финансиран от програма ФАР с основен бенифициент Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси. Въвеждането на подобно приобщаване във всяко едно училище преминава през пет основни фази, ...

Регулативни и лицензирани режими за развитието на частния бизнес
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 70 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (414KB)    Rar format.Rar (64KB)     Html format .Html (414KB)
   
 

в сътрудничество и след консултации с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите. Редът за осъществяване на сътрудничеството и консултациите се определя от Министерския съвет. За представителни организации на работниците и служителите на национално равнище могат да бъдат признати тези, ...

Анализ и проучване на платежоспособността на кредитоискател
Цена: безплатна
Вид: магистърски проект
Рейтинг: Няма  
Дължина: 44 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (342KB)    Rar format.Rar (67KB)     Html format .Html (400KB)
   
 

до един месец преди крайния срок на издължаване. 1.6. Потребителски кредит Потребителското кредитиране не е добре развито и е ограничено в определени сектори. Банката може да предоставя такива заеми и на свои служители с решение на управителния съвет. Банката предоставя кредити в чужда валута на кредитополучатели, ...

Кредитиране на фирма Х от ТБ България Инвест АД
Цена: безплатна
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****  
Дължина: 47 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (393KB)    Rar format.Rar (60KB)     Html format .Html (477KB)
   
 

системата на управление може да бъде едностепенна или двустепенна. При двустепенна система дружеството се управлява от Управителен съвет който е под контрол на Надзорен съвет. При едностепенна система управлението се осъществява от съвет на директорите. Надзорният съвет се състои от три до девет души и се избира от Общо събрание. Надзорният съвет избира председател, ...

Проблеми на кредитирането и кредитния риск
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 84 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (756KB)    Rar format.Rar (96KB)     Html format .Html (1.04MB)
   
 

надзорен съвет или общо събрание на акционерите. Ръководителят на звеното за вътрешен контрол трябва да се избира и освобождава от Общото събрание на акционерите. Основно задължение на службата за вътрешен контрол е установяването на злоупотреби и неправомерни действия на служители и проверка за спазването на вътрешно банковите правилници, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.9 сек