Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 16 резултата за: адаптивност
(Време за изпълнение: 0.3751 сек)

В разработки:
Действия при управление на кризи
Цена: (35 лв) 33.25 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 18 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(65KB) Html format .Html (41KB)
   
 

съвършена адаптивност към повишените изисквания за издръжливост и работа в екстремални условия. Целта на управлението на криза е да се постави еволюцията на кризисния процес под контрол. Системата на информация, ...

Значение на чуждите инвестиции за прогресивното развитие на националната икономика
Цена: (37 лв) 35.15 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 25 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(48KB) Html format .Html (22KB)
   
 

Поставят се по-високи изисквания към производителността на труда, капиталовата база, качеството на управление, адаптивността и гъвкавостта на фирмите, управлението и диверсификацията на предприемачески риск, качеството на материалната и правната инфраструктура, на административното управление, международна мобилност, развитие на пазари и т. ...

Регионализиране на съвременната световна икономика. Специфични особености на съвременното регионализиране.
Цена: (22 лв) 20.90 лв  
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****
Дължина: 22 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(35KB) Html format .Html (22KB)
   
 

гъвкава организация и адаптивност на отделните корпоративни структури, ...

Проект по PHARE – трансгранично обучение с партньорска програма в областта на туризма
Цена: (31 лв) 29.45 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 48 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(108KB) Html format .Html (49KB)
   
 

в началното професионално обучение на всички нива. Това може да бъде постигнато чрез обвързано с работата професионално обучение и чиракуване с оглед улесняване на професионалната интеграция и реинтеграция. 2. Да подобри качеството и достъпа до непрекъснатото професионално обучение и придобиване на умения и компетенции през целия живот с оглед повишаване и развитие на адаптивността, ...

Анализ на ликвидността, рентабилността и ефективността на "ФЕНОМЕН" АД – град Кърджали.
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 71 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(188KB) Html format .Html (68KB)
   
 

а система в метода на работа. Това изисква от мениджърите на дружеството по-голяма адаптивност към условията на пазара. От друга страна настъпилите изменения в българската икономика изискват още по-голямо внимание да се обърне на финансовите проблеми на акционерното дружество. Желаната ефективност на търговската дейност до голяма степен зависи от оптимизиране на стоковите операции. Поради това могат да бъдат формулирани основните насоки, ...

Мотивация за развитие в служебната йерархия.
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 115 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(113KB) Html format .Html (65KB)
Управление на регионалната политика на ЕС
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****
Дължина: 45 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(149KB) Html format .Html (68KB)
   
 

• Слаба професионална адаптивност и професионална квалификация несъобразена с изискванията на пазара на труда; ...

Управление на проекти
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 14 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (103KB)    Rar format.Rar (18KB)     Html format .Html (59KB)
   
 

а и кореспондира със стратегията за успешна социализация на децата от етническите малцинства. • По отношение на майчиния ромски език нещата са в по-различен аспект от националния за общността. • Високият социален статус на родителите в последните 10 години създаде по-висок статус и на децата. • Самата семейна среда активно способства за социализацията на децата чрез приоритетното практикуване на български език. • Това е фактор за по-лесната адаптивност на ромските деца към средата, ...

Стратегически, тактически и операционни задачи и решения и тяхното съгласуване при управлението на бизнеса.
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 26 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (166KB)    Rar format.Rar (28KB)     Html format .Html (130KB)
   
 

забавена гъвкавост и адаптивност към промените в средата, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.58 сек