Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 197 резултата за: активност
(Време за изпълнение: 0.3466 сек)

В разработки:
Обществен избор и фискална политика
Цена: (31 лв) 29.45 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 10 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(48KB) Html format .Html (38KB)
   
 

повишава търсенето на инвестиционни и потребителски стоки с цел да засили икономическата активност и осигури условия за излизането от кризисна ситуация. ......................................... 3. Изводи от темата 1. Тъй като предпочитанията към обществените стоки не са изразени, ...

Мястото на иновационната политика на Франция в рамките на общата иновационна политика на Европейския съюз.
Цена: 20 лв
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 25 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(45KB) Html format .Html (25KB)
   
 

слаба иновационна активност и по-бавно внедряване на нови технологии. Конкурентоспособността се определя като причина за устойчиво повишаване на жизнения стандарт и поддържане на ниско равнище на безработица. Иновациите представляват комплексен процес и до голяма степен зависят от фактори като: ...

Теоретичен анализ на валутните режими
Цена: (31 лв) 29.45 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 11 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(56KB) Html format .Html (27KB)
   
 

безработица и циклични колебания на деловата активност. Що се касае до управляваното плаване то е нещо средно между свободния и фиксирания валутен курс. При управляваното плаване валутния компонент на паричната база се влияе от обхвата, ...

Рентабилност на банковото производство и продуктова политика на търговските банки
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****
Дължина: 89 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(83KB) Html format .Html (47KB)
   
 

стабилност и иновационна работа в своя продуктов асортимент. Степента на банково посредничество в една съвременна икономика корелира пряко с икономическата и инвестиционна активност. От своя страна устойчивите институционални решения и цялостната политико-социална стабилност в страната въздействат върху склонността на мениджмънта на търговските банки да разширяват своята кредитна активност, ...

Значение на чуждите инвестиции за прогресивното развитие на националната икономика
Цена: (37 лв) 35.15 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 25 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(48KB) Html format .Html (22KB)
   
 

• Ниски нива на икономическа активност; ...

Анимация в туризма.
Цена: (25 лв) 23.75 лв  
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****
Дължина: 19 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(31KB) Html format .Html (22KB)
   
 

Анимация в областта на физическата активност Б: ...

Съвременното геополитическо положение на България
Цена: (37 лв) 35.15 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 11 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(46KB) Html format .Html (40KB)
   
 

заемащи съответно трето и четвърто място в деловата външнополитическа активност на България, ...

Динамика на разходите в държания бюджет на Република България 1998 – 2003г.
Цена: 15 лв
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 21 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(27KB) Html format .Html (23KB)
   
 

предназначение и структура на държавните разходи. Изпълнението на различните функции на държавата в обществения живот изисква значителни финансови средства. Тяхното събиране и разпределение се основава на определени принципи и закономерности. Те обаче засягат стопанската активност на икономическите агенти, ...

Комуникациите в системата на маркетинга
Цена: (35 лв) 33.25 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: Няма
Дължина: 15 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(59KB) Html format .Html (46KB)
   
 

техните възможности и активност. Всичко това предопределя възможността по отношение на рекламата и другите комуникации да се действа съобразно възприетите и доказали своята ефективност подходи за налагане и за популяризиране на фирмата и на тази основа за активизиране на дейността й. …………………………… Използвана литература: ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.55 сек