Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 197 резултата за: активност
(Време за изпълнение: 0.3554 сек)

В разработки:
Характеристики и тенденции на сливанията и поглъщанията в България и света
Цена: (31 лв) 29.45 лв  
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****
Дължина: 12 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(80KB) Html format .Html (25KB)
   
 

пътища). Стремежът към успешната реализация на тези сделки и постигнатите до момента резултати налагат преосмисляне на голяма част от приватизационните планове и структури. Слабата инвестиционна активност, ...

Трансгранично Дунавско сътрудничество
Цена: (87 лв) 69.60 лв  
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****
Дължина: 66 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(117KB) Html format .Html (31KB)
   
 

които да бъдат вградени в националната стратегия. - Областите да получат съдействие в достъпа им до по-достоверна информация за индикаторите за човешко развитие и да анализират задълбочено взаимовръзките между икономическата активност в региона и развитието на човека. - Областите да анализират ефекта от конкретни проекти, ...

Глобалната криза и нейното отражение върху икономиката на Република България
Цена: 20 лв
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****
Дължина: 11 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(61KB) Html format .Html (25KB)
   
 

изразява се в увеличаване на паричното предлагане и е насочена към стимулиране на икономическата активност на съвкупното търсене, ...

Проблеми при отчитането на привлечения капитал по сметки на банкови клиенти
Цена: (44 лв) 39.60 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 68 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(145KB) Html format .Html (31KB)
   
 

повишаването на неговата активност и конкурентноспособност увеличава търсенето на паричен капитал и поражда потребност от нови финансови услуги. Успехът на една банка в бъдеще ще зависи до голяма степен от избора на банкови продукти и услуги, ...

Пазара на труда в България - безработица и алтернатива на трудовата заетост като член на ЕС
Цена: (44 лв) 39.60 лв  
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****
Дължина: 45 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(82KB) Html format .Html (36KB)
   
 

• От началото на прехода икономическата активност на населението намалява. В съчетание с негативните демографски тенденции този процес вече е довел до намаляване на работната сила ...

Исторически разкази и историческа публицистика
Цена: (37 лв) 35.15 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 13 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(80KB) Html format .Html (30KB)
   
 

като един ревностен католически служител. Но едно по-внимателно вглеждане в неговата активност разкрива някои, ...

Счетоводно отчитане на собствения капитал в търговските банки.
Цена: (25 лв) 23.75 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 26 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(46KB) Html format .Html (38KB)
   
 

за увеличаване на основния капитал. Тази печалба може да не се разпределя и да остане в счетоводния баланс като неразпределена печалба от минали години. ............................... Заключение. Банките са важен и влиятелен сектор на деловата активност по цял свят. Повечето физически лица и организации се ползват от услугите на банки или като вложители, ...

Теория за злато
Цена: (81 лв) 64.80 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 58 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(83KB) Html format .Html (40KB)
   
 

S Покупка или продажба на злато срещу валута. S Покупка или продажба на метален коефициент. Например при коефициента злато-сребро – определеното количество злато се продава и се купува съответно количество сребро. …………………………………………………. 8. Пазарът на злато в България Търговията на злато в България е под юрисдикцията на Закона за търговия с валутните ценности от 1968 г. Остарелият документ не само не спомага за развитието на деловата активност в тази област, ...

Сравнителна характеристика между Японския и Американския модел на управление
Цена: (37 лв) 35.15 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 25 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(88KB) Html format .Html (26KB)
   
 

инициативността и трудовата активност на всички сътрудници в организацията. На българските стопански организации не им липсва нито таланта, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.56 сек