Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 78 резултата за: възвращаемост
(Време за изпълнение: 0.3639 сек)

В разработки:
Анализ на финансовото състояние на "Пиринпласт" АД – гр. Гоце Делчев и насоки за неговото подобряване
Цена: (70 лв) 59.50 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 67 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(91KB) Html format .Html (31KB)
   
 

че дружеството не е застрашено от банкрут в близко бъдеще. То е в добро финансово състояние. Това е видно от почти всички финансови резултати и най-вече от показателите за рентабилност и ликвидност. Дружеството проявява гъвкавост в сложната икономическа среда и успява да поддържа съотношението между реализирани приходи и извършени разходи на едно относително стабилно ниво. По-големият относителен дял на дълготрайните активи в имуществената структура води до стабилна и дългосрочна възвращаемост на активите. ……………………………………………… Използвана литература 1. Дурин, ...

Приватизация на "Албена стил" ЕАД, Добрич
Цена: (50 лв) 45.00 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 66 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(116KB) Html format .Html (36KB)
   
 

конкурс или преговори/. След привършване на тези процедури се обявява меморандум с условията. ………………………………………………… Особено негативни са последиците от забавянето на “малката” приватизация. Забавянето на малката приватизация означава и забавяне на първоначалното натрупване на капитали у нас. Като правило нейните обекти са с бърза възвращаемост и определено може да се твърди, ...

Бизнес стратегия на малката фирма
Цена: (25 лв) 23.75 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 11 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(68KB) Html format .Html (38KB)
   
 

покривни панели. Собственикът решава да работи в този бранш след обстоен анализ и показателите сочещи възможност за възвращаемост на инвестициите, ...

Маркетингов анализ на фирма
Цена: (31 лв) 29.45 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 31 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(108KB) Html format .Html (53KB)
   
 

осигуряващ нормална за съвременната пазарна икономика възвращаемост на капитала. Социалната ефективност се изразява в разкриването на 18 работни места и редовен платец на данъчните си задължения. Планирането на целите и задачите в плановия хоризонт се извършва на базата на SWOT – анализа и на всички съществени параметри и тенденции посочени по – горе. Това гарантира възможно най – оптималното функциониране на дружеството и количествено да се определят и да се постигне балансираност на ресурсите, ...

Държавният орган, отговорен за туристическата политика в неговия контекст: анализ на страна - членка на ЕС и поуки за България
Цена: (35 лв) 33.25 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 20 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(103KB) Html format .Html (33KB)
   
 

“ * да оптимизира икономическите и социалните ползи за страната от развитие и промотиране на туризма при осигуряване на приемлива икономическа степен на възвращаемост на вложените ресурси; ...

Предизвикателства и Проблеми пред България по Пътя към ЕПС
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 83 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(160KB) Html format .Html (48KB)
   
 

че няма да загубят от инвестицията и ще постигнат възвращаемост поради намаляването на вариацията на обмените курсове. Обаче въпреки прогреса, ...

Счетоводни аспекти на отчитането на жилищните кредити в Търговска Банка "Прокредитбанк"
Цена: (87 лв) 69.60 лв  
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****
Дължина: 69 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(206KB) Html format .Html (70KB)
   
 

- Да избягват необходимостта от прибързана продажба на доходоносни активи. Сигурността предполага намаляване на риска до минимум. Съществува пряка зависимост на сигурността от ликвидността и заделените резерви за високорискови активи. Размерът на собствения капитал на банката не може да бъде под 8 на сто от рисковите й активи. Обект на кредитиране може да бъде всеки проект с доказана ефективност и своевременна възвращаемост на кредитните ресурси. Разрешаването на всеки отделен кредит се съобразява с принципа на максимална диверсикация на кредитния портфейл по отрасли, ...

Турски чуждестранни инвестиции в страните от ЕС
Цена: (120 лв) 96.00 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 85 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(252KB) Html format .Html (216KB)
   
 

вместо да прави износ?" или "Какъв е мотивът на дадена компания за ПЧИ?" Едно решение за ПЧИ може да бъде сравнено с алтернативни решения за инвестиция с оглед на очаквана възвращаемост. От гледна точка на микроикономиката стимулът на инвеститора за ПЧИ може да разглежда като уравнение за очаквана печалба. Едно уравнение с показване как очакваната печалба се изчислява чрез очаквана печалба от продажби, ...

Влияние на капиталовата структура върху стойността на фирмата (По примера на "Сектрон" ООД)
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 81 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(179KB) Html format .Html (49KB)
   
 

способността за генериране на ресурси и способността за добра възвращаемост на инвестициите, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.58 сек