Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 212 резултата за: възникване
(Време за изпълнение: 0.3523 сек)

В разработки:
Митническо агентиране.
Цена: (44 лв) 39.60 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 62 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(55KB) Html format .Html (39KB)
   
 

@ Глава първа разглежда предпоставките за възникване и развитие на митническото агентиране, ...

Техника на данъчно облагане и хармонизиране в Европейския съюз(На примера на подоходното облагане на физическите лица)
Цена: (87 лв) 69.60 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 42 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(130KB) Html format .Html (41KB)
   
 

които самостоятелно с личен труд извършват повече от един вид патентна дейност. В този случай те заплащат 50% от дължимия годишен данък за всеки отделен вид дейност. ЗОДФЛ позволява плащането на данъка става на три равни части през годината. ………………………………… Необлагаемите доходи се определят по законов ред и се установяват по източник и форма на възникване. Определянето им се извършва на основата на някои общи критерии като: ...

Класически проблеми - онтология и гносеология
Цена: (29 лв) 27.55 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 12 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(61KB) Html format .Html (26KB)
   
 

когато е започнал да се осъзнава като противостоящ на природата. Постепенно се е достигнало до определено знание за самото знание. Това е времето на възникване на философията в рамките на митологията, ...

“Албанският синдром” като движещ фактор на етномалцинственият конфликт в Македония през 2001 г.
Цена: (35 лв) 33.25 лв  
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****
Дължина: 20 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(92KB) Html format .Html (35KB)
Маркетинг на търговската фирма
Цена: (31 лв) 29.45 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: Няма
Дължина: 18 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(80KB) Html format .Html (29KB)
   
 

- възникване на конфликт; ...

Организация на дейността в счетоводно-консултантско предприятие
Цена: (49 лв) 44.10 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 27 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(152KB) Html format .Html (80KB)
   
 

след което над зачертаното се написва верния текст или сума. Извършената поправка се заверява с подпис на счетоводител. ………………………………… 9.2. Нематериални активи Нематериалните активи се осчетоводяват по цена на придобиване. Те се амортизират по линейният метод на база очакваният срок на полезен живот – в границите до 20 години. Разходите за научноизследователска дейност се признават за текущи разходи през периода на тяхното възникване. Разходите по приключили проекти за развойна дейност след експертна оценка се признават за нематериален актив, ...

Набиране и подбор на персонал в малка/ средна фирма – техники, практики, инструментариум
Цена: 15 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 5 стр.
Пълно резюме: няма
   
 

антропометрични особености и т. н. Подбор на трудовите ресурси е адресиран и по отношение обучението на персонала. С подбора се снижава възможността за възникване на кризисни ситуации, ...

Колективен трудов договор
Цена: 17 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 5.5 стр.
Пълно резюме: няма
   
 

представянето и регистрирането на договора. От своето възникване до днес колективното трудово договаряне получи значително развитие и специфика на положение по страни, ...

Ролята на качеството в продуктовата политика.
Цена: (35 лв) 33.25 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 28 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(72KB) Html format .Html (38KB)
   
 

подобряване и контролиране на извършваната от тях дейност. ........................ Европейска награда по качеството Нейното възникване е тясно свързано с Европейската фондация по управление на качеството ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.58 сек