Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 10 резултата за: въпроси за държавен изпит по подходи
(Време за изпълнение: 0.2409 сек)

В разработки:
Оценяването в обучението. Проблеми и подходи.
Цена: 20 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 6.5 стр.
Пълно резюме: няма
Лидерство в управлението. Теории, подходи и модели за лидерство. Видове. Сравнителна характеристика.
Цена: (25 лв) 23.75 лв  
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 9 стр.
Пълно резюме: няма
Оперативно планиране на човешките ресурси във фирмата
Цена: 20 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 6.5 стр.
Пълно резюме: няма
   
 

- допълнителна потребност или излишък от ЧР като разлика между търсенето и предлагането на труд през съответните години на плановия период 2. Подходи при определянето на потребностите от работната сила в О. Потребностите от персонал се определят чрез различни подходи и методи в зависимост от спецификата на дейност и размерите на фирмата, ...

Социална политика и стратегия на фирмата за формиране и развитие на човешки ресурси
Цена: 18 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 6.5 стр.
Пълно резюме: няма
   
 

помощи и т.н./ - Програма за обучение на онези работници които могат да останат без работа след въвеждането на новите технологии Съвременните подходи по управление на развитието и израстването на сътрудниците предвид разширяване на възможностите за оказване на позитивно въздействие в дългосрочен план се използват т.нар. квалификационно рангови системи. Стях се създават възможности за растеж на място. Няколко са факторите които стоят зад този процес. Първият е свързан с динамика на стопанските процеси. Тя изисква да се формира ядро от висококвалифицирани сътрудници, ...

Организационна стратегия и оперативна стратегия за управление на човешките ресурси. Основни параметри и механизми на оперативната стратегия за управление на човешките ресурси
Цена: 15 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 4.5 стр.
Пълно резюме: няма
   
 

методи и подходи по управление се групират на: ...

Развитие на персонала в малка/ средна фирма. Вертикален и хоризонтален растеж на сътрудниците
Цена: 12 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 3.5 стр.
Пълно резюме: няма
Система за управление на човешките ресурси във фирмата: структура и функции
Цена: 15 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 4 стр.
Пълно резюме: няма
   
 

подходи и инструментариум на осъществяване. Функциите, ...

Колективен трудов договор
Цена: 17 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 5.5 стр.
Пълно резюме: няма
   
 

включва използването на съответни подходи и техники за водене на преговори и информация за подготовката на проекта за КТД. Основните процедури са: ...

Назначаване и обучаване на персонал. Формиране и развитие на организационна /фирмена/ култура
Цена: 17 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 5.5 стр.
Пълно резюме: няма
   
 

Закон за задълженията и договорите и др.) Дейността по наемането включва различни подходи и процедури, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.44 сек