Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 28 резултата за: дипломни работи по Министерски съвет
(Време за изпълнение: 0.7457 сек)

В разработки:
Приватизация в публичния сектор (по примера на „МЛИН – 97” АД)
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 64 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (637KB)    Rar format.Rar (154KB)     Html format .Html (617KB)
   
 

ключови думи: Министерски съвет, ...

от 36-то Народно събрание на 23 април 1992 г. Този закон възлага на общинските съвети отговорността да приватизират общинските предприятия. Законът не определя критериите във връзка с типа приватизиращи се предприятия, ...

Организация на отчитането на разходите за дейността и калкулиране на себестойността на продукцията по примера на Пловдив – БТ АД.
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 117 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(143KB) Html format .Html (83KB)
   
 

създадено с разпореждане №115 от 10.11.1993 г. на Министерски съвет, ...

Годишно счетоводно приключване и годишен счетоводен отчет в предприятие с нестопанска цел. Български пощи ЕАД.
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****
Дължина: 67 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(69KB) Html format .Html (46KB)
   
 

независимо от географското положение при достъпни цени. "Български пощи" е акционерно дружество със 100% държавно имущество и едностепенна форма на управление. Едноличен собственик на капитала на дружеството е държавата. Правата на едноличния собственик на капитала се упражняват от Председателя на Комитета по пощи и далекосъобщения. В негова компетенция е да избира членовете на съвета на директорите да сключва с тях договори за управление на дружеството. "Български пощи" ЕАД е национален пощенски оператор със следния предмет на дейност: ...

Социално-икономически проблеми при преминаването от военна към гражданска организация на войските на министерството на транспорта.
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 67 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (572KB)    Rar format.Rar (89KB)     Html format .Html (582KB)
   
 

следва нова реорганизация. С Указ на Президиума на Народното събрание и Постановление на Министерски съвет от 1965 година към министерството на транспорта и съобщенията се създава бригада за железопътно и свързочно строителство.5 Личният състав нараства до 2200 души. 2. Създаване на Войските на Министерството на транспорта Войските на Министерството на транспорта ...

Анализ на дефицитното бюджетно финансиране.
Цена: безплатна
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****  
Дължина: 60 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (384KB)    Rar format.Rar (80KB)     Html format .Html (346KB)
   
 

За подкрепа на платежния баланс на страната. Министърът на финансите подписва от името на правителството договорите за държавни заеми въз основа на решение на Министерския съвет по реда на Закона за международните договори. Министърът на финансите емитира държавните ценни книжа. Министерският съвет може да възложи и на други държавни органи да участват в договарянето на държавни заеми заедно с министъра на финансите. По дефиниция държавногарантиран дълг са всички финансови задължения, ...

Управление на регионалната политика на ЕС
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****
Дължина: 45 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(149KB) Html format .Html (68KB)
   
 

- Отваряне на националното пространство и решаване проблеми на регионалното и местното развитие чрез трансгранично сътрудничество. 2. 2. 3. Управление на средствата от Европейския съюз Европейският съвет на своето заседание в Копенхаген ...

Държавна Администрация. Органи и структури
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 62 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(113KB) Html format .Html (50KB)
   
 

Със създаването на министерствата, министрите, парламента, Министерския съвет, а така и с укрепване институцията държавен глава, държавната администрация зае отговорни позиции в държавността. ...

Структура на застрахователния пазар в България
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 73 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (841KB)    Rar format.Rar (225KB)     Html format .Html (440KB)
   
 

в рамките на една пазарна конкуренция. Наблюдава се постоянно разнообразяване на застрахователните продукти и повишаване гъвкавостта в политиката на застрахователните дружества. Понастоящем към Министерски съвет е създаден Национален съвет по застраховане. Заедно с Дирекция за застрахователен надзор упражнява държавния застрахователен надзор. Неговата роля за застрахователния пазар е много голяма, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.95 сек