Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 24 резултата за: дипломни работи по способи
(Време за изпълнение: 0.433 сек)

В разработки:
Прогнозиране на валутните курсове от страна на инвестиционните посредници.
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 88 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(80KB) Html format .Html (52KB)
   
 

които предоставя това при сделките на валутните пазари. Правилното и ефективно прогнозиране на валутните курсове чрез различни способи способства за ефективна търговия и развитие на допълнителни методи и продукти на валутните и като цяло на финансовите пазари на едно интернационално нива. Това определя и спецификата на избраната тема относно възможностите, ...

Борба с тероризма
Цена: (120 лв) 96.00 лв  
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****
Дължина: 62 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(162KB) Html format .Html (43KB)
   
 

техники и тактически действия 29 1.4. Тактически способи за борба с тероризма 31 1.5. Операция 37 1.6. Принципи на индивидуалните и екипните тактически действия 38 2. Основи на борбата с тероризма 40 2.1. Понятие 40 2.2. Основни подходи 40 2.3. Елементи на борбата с тероризма 42 3.Органи за противодействие на тероризма 43 3.1. Сили, ...

Счетоводни аспекти на годишното приключване в Търговските банки. По примера на годишното счетоводно приключване в Търговска банка „Алианц България” АД, клон Перник
Цена: (80 лв) 64.00 лв  
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****
Дължина: 78 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(197KB) Html format .Html (38KB)
   
 

за подобряване на системата от способи за отразяване на стопанските операции, ...

Изследване на стреса при педагогическия персонал
Цена: (87 лв) 69.60 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 96 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(176KB) Html format .Html (44KB)
   
 

се получава представа за състоянието на разглеждания обект в момента и дава свобода за взаимстване на ефективни практики от останалите. Допълнителните способи - ...

Екология, околна среда
Цена: (80 лв) 64.00 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 84 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(101KB) Html format .Html (44KB)
   
 

прилаганите способи за потребление на природните ресурси с оглед по-продължителното запазване на екологичното равновесие в природните системи не са ефективни. В същото време интензивната стопанска дейност замърсява средата, ...

Особености на психологическото развитие на децата с умствена изостаналост
Цена: (87 лв) 69.60 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 45 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(135KB) Html format .Html (50KB)
   
 

като се наблюдават ясно изразени опити за прилагане на нови способи за лечение и/или социализация на такива деца. Необходимо е да се положат всички усилия за постепенното настаняване на децата от домове в семейства и за оказване на помощ на семействата с цел да се гарантира задоволяването на всички потребности на децата, ...

Насоки за развитие на българският застрахователен пазар в светлината на дитективите на Европейския съюз
Цена: безплатна
Вид: магистърски проект
Рейтинг: Няма  
Дължина: 90 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (1.35MB)    Rar format.Rar (590KB)     Html format .Html (643KB)
   
 

така че да позволяват агенти да бъдат и юридически лица – банки и туристически фирми и други – с цел развитие на алтернативни способи за продажба на застрахователни продукти; ...

Задачи на счетоводството при отчитане на контокорентните кредити.
Цена: безплатна
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****  
Дължина: 52 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (277KB)    Rar format.Rar (47KB)     Html format .Html (241KB)
   
 

способите за създаването и използването й. І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА КРЕДИТИТЕ КАТО ФИНАНСОВА КАТЕГОРИЯ И ОБЕКТ НА СЧЕТОВОДСТВОТО 1. Обективни предпоставки за възникване на кредита Възникване на кредита Кредитът възниква в дълбока древност, ...

Счетоводно - информационно интерпретиране на ценните книжа (акции, облигации и държавни ценни книжа) в банките
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 69 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (398KB)    Rar format.Rar (62KB)     Html format .Html (440KB)
   
 

(съвкупност от знания и способи за получаване на знания) , ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.64 сек