Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 10 резултата за: емитент
(Време за изпълнение: 0.4119 сек)

В разработки:
Характеристика, особености и механизъм на действие на фондовата борса
Цена: (35 лв) 33.25 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 80 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(882KB) Html format .Html (223KB)
   
 

ключови думи: емитент, ...

други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа от регистъра на ДКЦК. 10. Правилник на БФБ - ...

Борсова търговия с ценни книжа – анализи и прогнози
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 68 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (13.43MB)    Rar format.Rar (1.31MB)     Html format .Html (887KB)
   
 

ключови думи: емитент, ...

подлежи на погасяване. Обикновено погасяването на лихвите става всяка година и трябва да бъде поискано чрез предявяване на купон. Притежателят на облигацията се явява кредитор на съответното предприятие – емитент на облигацията. За разлика от акционера той не може да оказва въздействие върху работата на дружеството. След изтичане срока на облигацията нейният притежател има право да получи погасяване на дълга по номинална стойност, ...

Механизъм за управление на фондовата борса и за "спазване правилата на играта".
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 13 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (101KB)    Rar format.Rar (21KB)     Html format .Html (63KB)
   
 

ако за облигациите е бил публикуван проспект. Проспектът се подписва от емитента или от упълномощен от него инвестиционен посредник, ...

Управление на парите и бизнес кредитите.
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 8 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (47KB)    Rar format.Rar (8KB)     Html format .Html (26KB)
   
 

която се явява основен емитент на краткосрочни облигации. На редовните аукциони в края на всеки месец се пласират по 12 милиона лева тримесечни дисконтови облигации. Естествено търсенето всеки път е различно и това е основната причина за промяната на доходността на книжата на аукционите. Тези облигации представляват най-лесния начин за инвестиране на българския паричен пазар. Участието на аукционите със състезателни поръчки, ...

Видове пазари на ценни книжа.
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 15 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (191KB)    Rar format.Rar (87KB)     Html format .Html (67KB)
   
 

е директен и индиректен. Директният канал се характеризира с пряката връзка между емитентите и инвеститорите. Подобни отношения се установяват на първичния пазар на ценни книжа. Индиректният канал осъществява връзката с помощта на посредници ...

“Проучване на възможностите за емитиране на облигационен заем от община Бургас”
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****
Дължина: 120 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(168KB) Html format .Html (59KB)
   
 

логично превръща местната власт в емитент и продавач, ...

Евровалутни пазари - предимства и перспективи.
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 15 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (94KB)    Rar format.Rar (16KB)     Html format .Html (83KB)
   
 

в която се намира организацията-емитент. В табл.1 е показан изненадващо високия темп на растеж на евровалутните пазари от 60-те години насам. Таблица 1. Размер на евровалутния пазар през определени години ...

Счетоводно - информационно интерпретиране на ценните книжа (акции, облигации и държавни ценни книжа) в банките
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 69 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (398KB)    Rar format.Rar (62KB)     Html format .Html (440KB)
   
 

те могат да служат и като обезпечение по кредити. Ценните книжа и проблемите на тяхното счетоводно отчитане са един сравнително нов момент от дейността на търговските банки у нас. Корпоративните ценни книжа се явяват твърде рискова алтернатива на инвестиция. Затова е необходимо много добро познаване на финансовата мощ на емитента. Търговията с ценни книжа в България е в своя начален стадий на развитие, ...

Счетоводно - информационно интерпретиране на ценните книжа в банките
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 57 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (313KB)    Rar format.Rar (51KB)     Html format .Html (289KB)
   
 

Затова е необходимо много добро познаване на финансовата мощ на емитента. ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.62 сек