Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 39 резултата за: задачи по основи на счетоводство
(Време за изпълнение: 0.6249 сек)

В разработки:
Ценова политика на „Пловдив-БТ” АД
Цена: (87 лв) 69.60 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 89 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(110KB) Html format .Html (46KB)
   
 

през който преминава управлението на цената при превръщането на ценовата дейност от счетоводна операция в една от основните задачи на стратегическия и оперативния фирмен мениджмънт. Все по-убедителното утвърждаване на цените като един от основните инструменти на маркетинг-микса изисква компетентно отношение към ценообразуването, ...

“EVA анализ” (на примера на “Девня Цимент” АД)
Цена: (99 лв) 79.20 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 106 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(106KB) Html format .Html (57KB)
   
 

внедрили подхода EVA в тяхната организация. Така посочената цел предполага решаването на следните задачи в хода на изложението: ...

Управление на човешките ресурси във фирмата
Цена: (31 лв) 29.45 лв  
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****
Дължина: 32 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(73KB) Html format .Html (17KB)
   
 

а отговорът на въпроса по колко от всяка длъжност обикновено се търси при определяне на потребностите от работна сила. Длъжността е синтетично понятие за характеризиране на трудовите задачи и задължения, ...

Финансов анализ на зависимостта: разходи – обем печалба във фирма „София Пак” АД
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 73 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(208KB) Html format .Html (54KB)
   
 

цели и дългосрочни задачи. В настоящата разработка на базата на практически пример на реално съществуваща производствена фирма, ...

Фирмена политика и конкурентоспособност на хотелиерския продукт
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 86 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (758KB)    Rar format.Rar (122KB)     Html format .Html (455KB)
   
 

тенденциите и проблемите пред фирмата и да се направят съответните препоръки. За реализирането на поставената цел се поставят следните задачи: ...

Отчитане на разходите за дейността в ЕТ “Йордан Цинцаров” – гр. Пазарджик
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 38 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(64KB) Html format .Html (33KB)
   
 

обхванати в националното и международното законодателство. Обект на изследване са разходите за дейността. Основните задачи на изследването са свързани с проблемите, ...

Анализ на финансовото състояние на "Пиринпласт" АД – гр. Гоце Делчев и насоки за неговото подобряване
Цена: (70 лв) 59.50 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 67 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(91KB) Html format .Html (31KB)
   
 

методически основи на анализа на финансовото състояние 5 1. Същност и съдържание на анализа на финансовото състояние 5 2. Цел и необходимост от анализа на финансовото състояние 8 3. Информационно осигуряване на анализа на финансовото състояние 9 4. Показатели за анализ на финансовото състояние 11 5. Методи за анализ на финансовото състояние 20 Глава втора Анализ на финансовото състояние на фирма , ...

Износът – възможност за ползване на данъчен кредит и възстановяване на акциз
Цена: (100 лв) 80.00 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 46 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(199KB) Html format .Html (47KB)
   
 

а именно освобождаването на износа от тежестта на два косвени данъка – данък добавена стойност и акциз. Основната цел на дипломната работа е чрез теоретична постановка на проблема и чрез прилагане на примерни данни за реално извършени сделки да се разкрие същността на процедурата по освобождаване на износа от косвени данъци и дали този инструмент за съживяване на икономиката се прилага успешно у нас. С оглед постигането на така поставената цел в дипломната работа ще бъдат разрешени следните задачи: ...

Диагностика на счетоводно-информационната система на Разплащателна Агенция. Възможности за оптимизиране
Цена: безплатна
Вид: магистърски проект
Рейтинг: Няма  
Дължина: 64 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (553KB)    Rar format.Rar (205KB)     Html format .Html (275KB)
   
 

но и от макроикономическият капацитет на страната да бъдат поети конкретни ангажименти и проекти срещу предоставените пари. Разпределянето на фондовете в отделни сектори зависи от предварително поставени задачи и приоритети, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.84 сек