Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 58 резултата за: идентифициране
(Време за изпълнение: 0.3089 сек)

В разработки:
Ключова среща на върха - декември 2011 г.
Цена: (32 лв) 30.40 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: Няма
Дължина: 15 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(67KB) Html format .Html (37KB)
   
 

Процесът на разрешаване на проблем е процес на идентифициране на различията между настоящето и желаното настояще, както и на конкретните стъпки, чрез които то може да бъде постигнато. ...

Управление на администрация в изпълнителната власт – проблеми и перспективи
Цена: (119 лв) 95.20 лв  
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****
Дължина: 84 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(196KB) Html format .Html (41KB)
   
 

Основната изследователска теза в настоящата разработката е свързана с идентифициране на проблемите, тенденциите и пътя за тяхното решаване, влияещи върху ефективното управление на администрациите в изпълнителната власт и изисква обстойно теоретическо и практическо изясняване. ...

Мотивационни теории
Цена: (33 лв) 31.35 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: Няма
Дължина: 11 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(42KB) Html format .Html (19KB)
   
 

Занимават се с идентифициране на това, кое в човека или в работната среда подбужда към дадено поведение. ...

Принципи и прецеденти при оценката и счетоводното отразяване на нематериалните активи
Цена: (100 лв) 80.00 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 89 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(206KB) Html format .Html (193KB)
   
 

ключови думи: идентифициране, ...

Основни аспекти при изготвянето на проекти по Европейски програми
Цена: (119 лв) 95.20 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 84 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(175KB) Html format .Html (61KB)
   
 

От друга страна, идентифицирането и обосноваването на нуждите и проблемите е важно за донорите, тъй като те не осигуряват ресурси без основателна причина. ...

Пазара на труда в България - безработица и алтернатива на трудовата заетост като член на ЕС
Цена: (44 лв) 39.60 лв  
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****
Дължина: 45 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(82KB) Html format .Html (36KB)
Традиционни аспекти на риска в застрахователните дружества
Цена: (35 лв) 33.25 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 29 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(43KB) Html format .Html (32KB)
   
 

финансови и застрахователни променливи. Интеграцията на различните компоненти в организацията означава интеграция на различни култури и езици. Например кредитният риск има една интерпретация в банковия сектор и друга в застрахователния. Това изисква правилно идентифициране на рисковете, ...

Ефективност на програмите за социална адаптация и икономическа интеграция на освободените военнослужещи от въоръжените сили в гражданското общество.
Цена: 19 лв
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 11 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(45KB) Html format .Html (26KB)
   
 

след предварително проучване на опита на Украйна в тази област и след идентифициране на предстоящия обществен проблем, ...

Функционално моделиране IDFЕ0 в системи за управление на качеството съгласно ISO 9001
Цена: (90 лв) 72.00 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 62 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(189KB) Html format .Html (139KB)
   
 

те трябва да идентифицират и да управляват многобройни взаимосвързани и взаимодействащи си процеси. Често пъти изходните елементи от един процес образуват непосредствено входните елементи за следващия процес. Систематичното идентифициране и управление на процесите в една организация и особено взаимодействието между тези процеси се нарича “процесен подход”. Целта на тази дипломна работа е разработването и прилагането на процесния подход в реално съществуваща фирма, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.51 сек