Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 16 резултата за: изискване ра регистрация на банка
(Време за изпълнение: 0.7253 сек)

В разработки:
Анализ на финансовото състояние на фирмата - по данни от ГФО на "София-БТ" АД за 2002 г.
Цена: безплатна
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****  
Дължина: 100 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (739KB)    Rar format.Rar (81KB)     Html format .Html (851KB)
   
 

че има наличен нетен оборотен капитал. Всъщност превишението на сумата на постоянния капитал над сумата на дълготрайните активи е задължително изискване от гледна точка на формиране на капиталовата структура на предприятието. Обращаемост на дълготрайните материални активи Дълготрайните материални активи вземат участие в оборота на средствата на предприятието чрез амортизацията. По принцип стойностния размер на амортизацията зависи от амортизационната сума и от амортизационната норма, ...

Управление на парите и бизнес кредитите.
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 8 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (47KB)    Rar format.Rar (8KB)     Html format .Html (26KB)
   
 

а това се определя с наредби от регулаторните органи. В САЩ например търговските книжа подлежат на регистрация при регулаторния орган. Те не се издават срещу определени гаранции, ...

Анализ на дефицитното бюджетно финансиране.
Цена: безплатна
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****  
Дължина: 60 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (384KB)    Rar format.Rar (80KB)     Html format .Html (346KB)
   
 

които дават информация за възможностите да се обслужва дълга в пределен период от време. Тези показатели са основно залегнали в методиката за оценка на Световната банка и Международния валутен фонд. Основната функция на анализа на дълга е преценка на текущото състояние и набелязване на бъдещи мерки за подобряване на разглежданите показатели. Непрекъснатия анализ е гаранция за правилното и навременно диагностициране на работата на бюджетната система и на икономиката изобщо. Параметрите на анализа могат да покажат слабите места и да открият силните, ...

Финансово-счетоводни и данъчни аспекти, свързани с ДМА в р-к "Трояново-Север"
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 48 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (344KB)    Rar format.Rar (57KB)     Html format .Html (291KB)
   
 

нито пък предполагат законово изискване за преоценка. В съответствие с МСФО 16 „Имоти, ...

Анализ на фискалните плащания на фирмата по ЗКПО – проблеми на финансовия мениджмънт
Цена: (87 лв) 69.60 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 76 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(214KB) Html format .Html (71KB)
   
 

както и политическите организации за осъществяваната от тях стопанска дейност и реализиране на печалбата са данъчно задължени лица. За придобиване на качеството субект на данъка върху печалбата значение има придобиването на качеството на юридическа личност на фирмата. То се получава след регистрацията на същата по Търговския закон или по съответния за организацията закон ...

Регулативни и лицензирани режими за развитието на частния бизнес
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 69 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (377KB)    Rar format.Rar (66KB)     Html format .Html (310KB)
   
 

може да поиска от окръжния съд по регистрацията на дружеството да обяви дружеството за недействително. Съдът обявява дружеството за недействително само ако нарушението не е вече отстранено или не бъде отстранено в подходящ срок, ...

Състояние и перспективи за развитие на въздушния транспорт в България
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 53 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (335KB)    Rar format.Rar (58KB)     Html format .Html (292KB)
   
 

регистрация на пътниците и багажа, ...

Икономически растеж и безработица в периода на преход (1990 г. – 2002 г.)
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 68 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (666KB)    Rar format.Rar (159KB)     Html format .Html (605KB)
   
 

представляват обобщение на логическите взаимовръзки в системата на националните сметки. Основно изискване на системата е независимост на трите оценки, ...

Приватизация в публичния сектор (по примера на „МЛИН – 97” АД)
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 64 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (637KB)    Rar format.Rar (154KB)     Html format .Html (617KB)
   
 

банка, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.93 сек