Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 143 резултата за: изпълнение задачите
(Време за изпълнение: 1.0987 сек)

В разработки:
Отчитане, анализ и управление на краткотрайните активи в "Дружба" АД.
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 77 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(69KB) Html format .Html (42KB)
   
 

Постигането й ще се осъществи чрез последователното изпълнение на задачите: - общо характеризиране на дружеството и дейността му; - да се анализира състава и структурата на краткотрайните активи на фирмата за периода 1999-2001 г. ...

Баланс между централизация и децентрализация в управлението на градовете с административно - териториално деление - Столична община.
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 94 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(104KB) Html format .Html (50KB)
   
 

С оглед актуалността на темата са използвани информационни източници, обединени в няколко групи – интернет сайтове по проблемите на Столична Община, данни за годишното изпълнение на общинския бюджет по сектори и направления, икономическа литература, закони, правилници и наредби, статии, анализи и коментари от периодичния печат. ...

Здравословни и безопасни условия на труд/по примера на Интраком България АД (ICM BG)/
Цена: (87 лв) 69.60 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 69 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(131KB) Html format .Html (83KB)
   
 

стриктното изпълнение на трудовите задължения и установената технология, ...

Проблеми при отчитането на ДМА в “КАЕКС” ООД
Цена: (90 лв) 72.00 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 61 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(207KB) Html format .Html (50KB)
   
 

Да се представят и съпоставят теоретичните постановки за отчитането на дълготрайните материални активи, и нормативната уредба свързана с тях с практическото им изпълнение и приложение в “КАЕКС” ООД. ...

Същност и управление на мениджърската концепция за човешки ресурси във фирмата
Цена: (35 лв) 33.25 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: Няма
Дължина: 14 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(93KB) Html format .Html (53KB)
   
 

ключови думи: изпълнение на задачите, ... изпълнение на задачите, ...

Въведение 3 1. Мотивацията и мотивационен процес. 3 2. Мотивационни техники. 5 3. Методи и подходи за повишаване на мотивацията на човешките ресурси в конкретна фирма – „Аспект” ЕООД Хасково. 6 3.1. Представяне на фирмата. 6 3.2. Методи и подходи за повишаване на мотивацията прилагани в „Аспект” ЕООД. 8 3.3. Характеристика на система на управление на възнагражденията въведена в „Аспект” ЕООД. 10 3.3.1. Изпълнение на задачите 10 3.3.2. Формиране на работната заплата и допълнителните придобивки 10 3.3.3. Немонетарни плащания 12 4. Принципи за стимулиране 12 Използвана литература: ...

Бизнес план на "Вертен" ООД - София.
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 50 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (690KB)    Rar format.Rar (292KB)     Html format .Html (400KB)
   
 

Маркетингът е изпълнението на стопански дейности, ...

Специфични изисквания, приоритети и архитектура на административните информационни системи от типа на Data Warehouse.
Цена: безплатна
Вид: лекции
Рейтинг: *****  
Дължина: 27 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (187KB)    Rar format.Rar (32KB)     Html format .Html (158KB)
   
 

а транслирането на това описание във формата на други пакети не е сложно. Операциите по подръжката трябва да се извършват само в средата на Blaise. От своя страна системата може да осигури предаването на други пакети обновените метаданни. Интегрираният център на управление има модули на програмната система за изпълнение на различни задачи на обработка на данните, ...

Основи на управлението.
Цена: безплатна
Вид: тест
Рейтинг: *****  
Дължина: 7 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (120KB)    Rar format.Rar (10KB)     Html format .Html (113KB)
Население, трудов пазар, заетост и безработица в България.
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 45 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (215KB)    Rar format.Rar (37KB)     Html format .Html (201KB)
   
 

това е една сравнително нова форма на организация на труда. При нея двама души си поделят отговорността за изпълнението на една и съща работа, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 1.3 сек