Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 7 резултата за: икономическо изхабяване
(Време за изпълнение: 0.5572 сек)

В разработки:
Разходен подход към оценката на бизнеса и методи за реализацията му
Цена: (33 лв) 31.35 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 16 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(79KB) Html format .Html (64KB)
   
 

ключови думи: икономическо изхабяване, ... морално изхабяване, ...

Държавна финансова статистика и финансов анализ.
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 41 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (470KB)    Rar format.Rar (60KB)     Html format .Html (452KB)
   
 

(фискалната политика) играе централна роля като част от общата икономическа политика. и влияе върху икономическото развитие. Заедно с паричната политика, ...

Международен лизинг.
Цена: безплатна
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****  
Дължина: 10 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (85KB)    Rar format.Rar (15KB)     Html format .Html (55KB)
   
 

който е значително по-нисък от пазарния наем. Другите икономически аспекти на международния лизинг се изразяват във възникването и осъществяването на икономическо отношение между субекти с различна национална принадлежност. Целта на сделката получаване на икономическа изгода. Друга съществена особеност на международния лизинг е, ...

Туристически пазар.
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 63 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (359KB)    Rar format.Rar (54KB)     Html format .Html (323KB)
   
 

създава необходимите предпоставки за поддържане на икономическото равновесие в националното стопанство. Независимо от това, ...

Рационално използване на природните ресурси и проблеми при опазването на природната среда
Цена: (31 лв) 29.45 лв  
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****
Дължина: 19 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(83KB) Html format .Html (31KB)
   
 

че безпрецедентното икономическо развитие на човечеството през последните 45 години се съпровожда със същото безпрецедентно разрушение на околната среда, ...

Население и мястото му в социологическата структура на обществото. Социално-икономически характеристики на населението. Демографски характеристики.
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 156 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (1.89MB)    Rar format.Rar (262KB)     Html format .Html (2.85MB)
   
 

- административен район Панчарево съставен изцяло от селски населени места – 1 брой. Поради силното си икономическо въздействие и голямата демографска маса, ...

Анализ на платежоспособността на „Лейди София (2006 г. – 2010 г.)
Цена: (120 лв) 96.00 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 69 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(306KB) Html format .Html (250KB)
   
 

който може да бъде край на определен отчетен период или избран по друг признак. По своята същност счетоводният баланс е способ за икономическо групиране и периодично обобщаване и отразяване на активите и пасивите на предприятието в парично изражение към определен момент. С баланса започва и завършва процесът на текущото счетоводно отчитане за даден отчетен период. Той служи като особено надеждна база за анализ и вземане на управленски решения. Счетоводният баланс се съставя въз основа на информация за салдото по отделните счетоводни сметки към 31 декември на отчетната година или друга дата, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.77 сек