Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 85 резултата за: капиталови
(Време за изпълнение: 2.0462 сек)

В разработки:
Анализ на разходите на община Созопол
Цена: безплатна
Вид: магистърски проект
Рейтинг: Няма  
Дължина: 85 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (1.1MB)    Rar format.Rar (166KB)     Html format .Html (776KB)
   
 

приходната и разходната част на бюджета са стриктно разпределени между общинските и делегирани от държавата отговорности. Ясно разграничение между оперативните и капиталовите пера има само в разходната част на бюджета. „Глобал Рейтингс” АД класифицират приходите като оперативни и капиталови. Съотношението собствени приходи към субсидии от републиканския бюджет се променя в полза на приходите от собствени приходоизточници. През периода 2003-2006 г. това разделение има следните стойности: ...

Критерии за избор на междинни и крайни цели на паричната политика
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 15 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (357KB)    Rar format.Rar (280KB)     Html format .Html (77KB)
   
 

тъй като колебанията им създават голяма несигурност на финансовите институции. Покачването на лихвените проценти води до големи капиталови загуби по дългосрочните облигации и ипотеки, ...

Критерии и методи за оптимален инвестиционен избор.
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 28 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (228KB)    Rar format.Rar (40KB)     Html format .Html (185KB)
   
 

а само права на вземания според подписания договор за предоставен заем. При определени условия съществува възможност за трансформиране на дълговите инвестиции в капиталови, ...

Ключова среща на върха - декември 2011 г.
Цена: (32 лв) 30.40 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: Няма
Дължина: 15 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(67KB) Html format .Html (37KB)
   
 

че немският бизнес и финансов сектор може да претърпи големи капиталови загуби от краха на еврото и превалутирането на договорите и дълговете в нови валути. Дезинтеграцията ще е болезнена за всички, ...

Борсова търговия с ценни книжа – анализи и прогнози
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 68 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (13.43MB)    Rar format.Rar (1.31MB)     Html format .Html (887KB)
   
 

УВОД 3 ГЛАВА І ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЪРГОВИЯТА С ЦЕННИ КНИЖА 4 1. Същност и цели на инвестирането в ценни книжа. 4 2. Видове ценни книжа 9 3. Характерни особености на сделките с ценни книжа 12 3.1. Касови сделки с ценни книжа 12 3.2. Срочни сделки с ценни книжа 12 4. Пазар на ценни книжа 14 4.1. Парични пазари и капиталови пазари 15 4.2. Първични и вторични пазари 15 Първични пазари: ...

Проектиране на жп линия с тунел
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 49 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (1.1MB)    Rar format.Rar (209KB)     Html format .Html (942KB)
   
 

31 АТ > AБ ЕТ < EБ Изборът на вариант ще зависи от срока за откупуване на допълнителните капиталови вложения. Т = 3, ...

Преструктуриране, приватизация и следприватизационна дейност на предприятията от отбранителната промишленост
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 60 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (389KB)    Rar format.Rar (65KB)     Html format .Html (290KB)
   
 

- какви са съобразените с целите на преструктуриране критерии за определяне на гарантиращи капиталови квоти на държавно участие в предприятията от Отбранителната промишленост; ...

Състояние и перспективи за развитие на взаимоспомагателни земеделски кредитни асоциации на частни стопани в България.
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 74 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (458KB)    Rar format.Rar (65KB)     Html format .Html (461KB)
   
 

да е потвърдила готовността си да членува във Федерацията на К"ВЗКАЧС" Схемата на капиталовия фонд се състои от две отделни съставни части: ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 2.27 сек