Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 34 резултата за: коопериране
(Време за изпълнение: 0.3344 сек)

В разработки:
Офсетни операции и тяхното приложение в България
Цена: (35 лв) 33.25 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 33 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(63KB) Html format .Html (40KB)
   
 

Навлизането на международните търговски връзки в по-предни етапи от възпроизводствения процес и все по-тясното и дългосрочно обвързване на контрагенти от различни страни в международната специализация и коопериране дава основата на голямо разнообразие от нови, специфични сделки според характера на стоката, регулиране на взаимоотношенията и продължителност във времето. ...

Административно-териториално деление на България в контекста на регионализацията
Цена: (33 лв) 31.35 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 21 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(41KB) Html format .Html (15KB)
   
 

а така също и между европейските градове. Основни приоритети за отраслово сътрудничество и коопериране на регионално ниво са: ...

Роля на свободните икономически зони за развитието на международната икономика
Цена: (29 лв) 27.55 лв  
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****
Дължина: 12 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(55KB) Html format .Html (41KB)
   
 

производственото коопериране и много други. …………………………………………….. При тежката икономическа и социална ситуация, ...

Дълготрайни активи на фирмата – характеристика, осигуреност, използване и ефективност
Цена: (31 лв) 29.45 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 21 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(75KB) Html format .Html (40KB)
   
 

специализация и коопериране. Интензивните фактори изразяват степента на използване на ДА в единица време. Пътищата, ...

Динамика и развитие на външноикономическите връзки между България и западните й съседки
Цена: (29 лв) 27.55 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 11 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(70KB) Html format .Html (26KB)
   
 

фосфорни торове и др. При взаимния стокообмен се отделя внимание на размяната на промишлени стоки за широко потребление. На граничния стокообмен бяха разменени стоки за 1422 хиляди рубли през 1964 г. Бързото развитие на промишлеността и особено на машиностроенето открива нови възможности за размяна на машиностроителна продукция по пътя на взаимното коопериране в производството на отделни възли, ...

Духът на колективизма в българското село след Втората световна война
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 19 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (126KB)    Rar format.Rar (24KB)     Html format .Html (73KB)
   
 

маслобойни и пр. От 1948 г. започва усилено коопериране на поземлената собственост. Още в края на 1950 г. Трудово кооперативните земеделски стопанства ...

Методологични проблеми на хармонизирането на висшето образование в Европейския съюз и в България.
Цена: (44 лв) 39.60 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 68 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(64KB) Html format .Html (44KB)
   
 

капитали и информация. Всичко това налага основен приоритет в институционалната политика да стане интернационализацията на висшето образование и поетапното двустранно и многостранно международно коопериране с образователни институции на страните -членки на Европейския съюз, ...

Състояние и развитие на земеделските производствени кооперации(по примера на ПЗК “Мотор-93”, с.Бабук, обл.Силистра).
Цена: (37 лв) 35.15 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 61 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(86KB) Html format .Html (50KB)
   
 

използване на всички форми на коопериране с оглед увеличаване на масите на земеделското производство; ...

Значение на технологиите за конкурентноспособността на България
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 22 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (235KB)    Rar format.Rar (40KB)     Html format .Html (101KB)
   
 

Действена подкрепа от държавните институции за разширяване на производственото и научно-техническото коопериране и сътрудничество между български индустриални фирми и чуждестранни партньори – лидери в съответен индустриален сектор. Подобно сътрудничество и коопериране е предпоставка за инвестиционно-иновационно обновление на български фирми от индустрията. Успешното коопериране може да води включително до последващо участие на чуждестранния партньор в собствеността на българската фирма. ♦ ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.54 сек