Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 26 резултата за: корпоративни информационни системи
(Време за изпълнение: 0.6103 сек)

В разработки:
Маркетинг на услугите
Цена: (40 лв) 38.00 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 30 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(129KB) Html format .Html (118KB)
   
 

ключови думи: информационни услуги корпоративни цели, ... информационни услуги корпоративни цели, ...

Увод 2 1. Услугите като обект на международния обмен. 4 2. Маркетинг на информационните услуги. 11 3. Практически пример 15 3.1. Обща характеристика на фирмата. 15 3.2. Корпоративни цели на фирма. 18 3.3. Създаване на фирмена информационна осигуреност като част от продуктовата политика на фирмата. 19 3.4. Маркетингова политика на фирмата към нови пазари. Маркетинг на информационните услуги. Насоки за развитие. 23 3.5. Експортна маркетингова стратегия. 26 3.6. Развитие на експортните отношения. 27 Обобщение и перпоръки. 27 Използвана литература 29 ...

Българска фондова борса. Съвременно състояние и условия за работа. Нормативни документи.
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 9 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (51KB)    Rar format.Rar (9KB)     Html format .Html (38KB)
   
 

1.Емитентът на корпоративния дългови ценни книжа да има най-малко три отчетени финансови години от първоначалната съдебна регистрация. 2.Номиналния размер на емисията да не бъде по-малък от 100 милиона лева. 3.Най-малко 25% от емисията да е предложена публично. 4.Емитентът или упълномощен от него посредник да има сключен договор за регистрация на емисията с Централния депозитар. На нерегистрирания пазар се приемат ценни книжа, ...

Регионализиране на съвременната световна икономика. Специфични особености на съвременното регионализиране.
Цена: (22 лв) 20.90 лв  
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****
Дължина: 22 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(35KB) Html format .Html (22KB)
   
 

внедриха нови информационни технологии за координиране и тотален контрол на дейността, ...

Електронна и мобилна търговия.
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 19 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (214KB)    Rar format.Rar (107KB)     Html format .Html (114KB)
   
 

по който ще се работи в бъдеще. Е-бизнесът означава свързване и оптимизиране на бизнес процеси чрез широко използване на информационни и телекомуникационни технологии. Следователно електронният бизнес включва всички електронни процеси и процедури в света на бизнеса, ...

Електронна търговия
Цена: (87 лв) 69.60 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 111 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(83KB) Html format .Html (60KB)
   
 

от off-line към on-line реклама. От Мултимедийни презентации към корпоративни статични сайтове. В областта на хардуера: ...

Установяване на отношението на потребителите към застрахователните услуги на ДЗИ в гр. София
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 34 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (340KB)    Rar format.Rar (122KB)     Html format .Html (231KB)
   
 

дължащ се както на привлечени нови корпоративни клиенти така и на повишаващия се брой на застрахователните полици, ...

Банкови продукти и услуги за фирмени клиенти (по примера на Обединена българска банка, Първа Инвестиционна банка, Райфайзенбанк – България)
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****
Дължина: 96 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(266KB) Html format .Html (149KB)
   
 

ключови думи: фирмени и корпоративни клиенти; ...

като за целта на подобен анализ са сравнени от една страна три търговски банки и техните корпоративни банкови продукти и услуги, ...

Интернет сигурност
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 18 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (142KB)    Rar format.Rar (25KB)     Html format .Html (128KB)
   
 

- Гаранционен и следгаранционен сервиз и поддръжка на информационните и компютърните системи. 4. Стратегия и мисия на фирмата Основна стратегическа цел на фирмата е да предлага висококвалифицирани услуги в областта на информатиката на корпоративни клиенти за дългосрочен период от време. 6. Потребители и партньори Целта на фирмата са дългосрочните партньорски отношения с корпоративни клиенти; ...

Финансово управление на предприятията с общинско участие
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****
Дължина: 84 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(181KB) Html format .Html (59KB)
   
 

както и реалното управление на предприятията с общинско участие. С оглед актуалността на темата са използвани информационни източници, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.84 сек