Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 8 резултата за: кръгооборот
(Време за изпълнение: 0.4188 сек)

В разработки:
Макроикономически кръгооборот. Основни макроикономически измерители. Номинален и реален брутен вътрешен продукт
Цена: 17 лв
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 4.5 стр.
Пълно резюме: няма
Еретик на неомаржинализма – Йозеф Шумпетер /1883 – 1950/
Цена: (31 лв) 29.45 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 11 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(41KB) Html format .Html (26KB)
   
 

изменят обичайния ход и не могат да бъдат разбрани от гледна точка на "кръгооборота", ...

Анализ на активите на предприятието във връзка с ефективността, обръщаемостта и рентабилността.
Цена: (27 лв) 25.65 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 19 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(42KB) Html format .Html (31KB)
   
 

оборот на фирмата и оборот на капитала. Оборотът на фирмата изразява размера на чистите приходи от продажбите. Оборотът на капитала представлява неговия кръгооборот, ...

Годишно счетоводно приключване и годишен счетоводен отчет в предприятие с нестопанска цел. Български пощи ЕАД.
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****
Дължина: 67 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(69KB) Html format .Html (46KB)
   
 

които са съдържание на техния кръгооборот и изразяват вида и характера на измененията в самите активи и пасиви и в стойността им към даден момент. ……………………… ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА Генов, ...

Анализ на финансовото състояние на фирмата - по данни от ГФО на "София-БТ" АД за 2002 г.
Цена: безплатна
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****  
Дължина: 100 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (739KB)    Rar format.Rar (81KB)     Html format .Html (851KB)
   
 

резултатите и ефективността от дейността. Една от целите е изучаване на кръгооборота на капиталите от гледна точка на печалбата, ...

Развити теми по икономически теории.
Цена: безплатна
Вид: пищов
Рейтинг: *****  
Дължина: 20 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (160KB)    Rar format.Rar (32KB)     Html format .Html (119KB)
   
 

а абстрактният труд създава разменната ст-ст. Принадената ст-ст на стоката е всичко онова к' остава сляд заплащане на труда. При М кръгооборота на кап-ла се разделя на 3 стадия: ...

Анализ на платежоспособността на „Лейди София (2006 г. – 2010 г.)
Цена: (120 лв) 96.00 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 69 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(306KB) Html format .Html (250KB)
   
 

налагат необходимостта от разработване и прилагане на ефективни и гъвкави методи за оценяване на дълготрайните материални активи. 2. Текущи активи. Функциониращият капитал трябва да бъде разграничен на основата на белега продължителност на кръгооборота, ...

Условия и фактори на икономическия растеж в България /при прехода на пазарна икономика/
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 73 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (568KB)    Rar format.Rar (116KB)     Html format .Html (373KB)
   
 

чрез който държавата участва пряко в макроикономическия кръгооборот наред с фирмите и домакинствата. Пазарното й поведение е основание държавата да се отдели условно, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.62 сек