Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 161 резултата за: курсова работа- функции
(Време за изпълнение: 0.3719 сек)

В разработки:
Лидерство, фирмен мениджмънт и фирмена стратегия, природа на социалните организации
Цена: (37 лв) 35.15 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 32 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(65KB) Html format .Html (26KB)
Критичен поглед върху "Благоденствие за всички" от Лудвиг Ерхард
Цена: 20 лв
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 9 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(19KB) Html format .Html (15KB)
   
 

свързана с осигуряването на справедливото разпределение на националния доход в обществото. Социалното осигуряване в пазарното стопанство се осъществява също от държавата чрез преразпределителните функции на държавния бюджет. Практическата приложимост на този елемент от модела на проф. Л. Ерхард поражда въпроси относно основното значение на справедливостта в разпределението и какъв стандарт да се използва при нейната оценка. Отговорът ще бъде много различен и често двусмислен в зависимост от смисъла, ...

Счетоводно отчитане и анализ на безналичните плащания
Цена: (44 лв) 39.60 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 46 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(192KB) Html format .Html (38KB)
   
 

които прехвърлят по безналичен начин парите от сметката на платеца в сметката на доставчика. При това е без значение дали прехвърлянето се извършва въз основа на предварително образуван паричен авоар или чрез ползване на банков кредит. Тези операции се наричат безналични или безкасови плащания. В исторически план платежното посредничество предшества другите функции на банките в т. ч. кредитните и фондово -емисионните функции. В условията на златния стандарт са възниквали нерядко финансови затруднения поради недостиг на паричната стока - ...

Контрол върху кредитния риск.
Цена: (25 лв) 23.75 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 80 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(144KB) Html format .Html (70KB)
Изпълнителна власт в Република България
Цена: (31 лв) 29.45 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 23 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(46KB) Html format .Html (21KB)
   
 

които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт. ............................................................... 4. Анализ на проблемите, ...

Факторинг и примери за факторинг.
Цена: (23 лв) 21.85 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 15 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(36KB) Html format .Html (15KB)
   
 

факторингът обогатява съдържанието и функциите, ...

Право на Европейския съюз
Цена: (87 лв) 69.60 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 67 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(200KB) Html format .Html (58KB)
   
 

Съвет на министрите и КОРЕПЕР – състав и функции. 29 18. Европейски парламент ...

Стратегии за диференциране на бизнеса
Цена: (29 лв) 27.55 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 14 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(38KB) Html format .Html (16KB)
   
 

печалбата и рентабилността. Анализът като функция на стопанското управление създава предпоставки за реализацията на основните управленски функции и същевременно проявява своето действие чрез тях. Анализът може да се разглежда и като относително обособена управленска аналитична и синтетична система, ...

Организация и технология на частната търговия в България
Цена: (29 лв) 27.55 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 15 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(50KB) Html format .Html (24KB)
   
 

временно или продължително съхраняване на стокови запаси и на други функции. Търговските складове са елемент на разпределителната система, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.58 сек