Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 30 резултата за: магистърски проекти по saotno6eniq
(Време за изпълнение: 0.3605 сек)

В разработки:
Диверсификация на бизнеса на примера на фирма "Мебел - стил ООД - София".
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****
Дължина: 107 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(93KB)
Бюджетно управление на фирма
Цена: (120 лв) 96.00 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 43 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(247KB) Html format .Html (164KB)
Инвестиционен бизнес проект за закупуване на оборудване за производство на нов продукт.
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 46 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(87KB) Html format .Html (34KB)
   
 

приходи и разходи. Приходи от дейността. Производствена и търговска програма. Разходи. Прогноза за нетните парични потоци на проекта. Финансиране. Размер на инвестициите. Структура на финансиране. Прогноза за паричните потоци на проекта. Капиталови съотношения и оценки. Очакван резултат след завършване на проекта. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА УВОД Инвестирането е много важен фактор за стабилното развитие на икономиката, ...

Бизнес план на събирателно дружество "Млечен път".
Цена: (44 лв) 39.60 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 86 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(83KB) Html format .Html (43KB)
   
 

приходи и разходи 6.1.Приходи от дейността. Производствена и търговска програма 6.2.Разходи 7.Прогноза за Нетните парични потоци на проекта 8.Финансиране 8.1.Размер на инвестицията 8.2.Структура на финансиране 8.3.Прогноза за паричните потоци на проекта 8.4.Капиталови съотношения и оценки 9.Очакван резултат след завършването на проекта Използвана литература У В О Д Основната материална помощ, ...

Анализ и оценка на финансовото състояние на фирма “Лирекс БГ” ООД за периода 2004 г. – 2007 г.
Цена: (99 лв) 79.20 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 82 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(250KB) Html format .Html (69KB)
   
 

Същност на Финансово счетоводния анализ Анализ на основните финансови съотношения на "Лирекс БГ" ООД. Основните финансово-счетоводни резултати са представени в табличен вид като приложение към настоящата разработка. Заедно с представянето на основните финансово-счетоводни показатели на "Лирекс БГ" ООД са направени и изводи за финансовото "здраве" на компанията, ...

Място на бизнес плана в маркетинга.
Цена: (37 лв) 35.15 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 102 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(58KB) Html format .Html (41KB)
Цени и ценообразуване
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 42 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(83KB) Html format .Html (34KB)
Счетоводни аспекти на отчитането на жилищните кредити в Търговска Банка "Прокредитбанк"
Цена: (87 лв) 69.60 лв  
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****
Дължина: 69 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(206KB) Html format .Html (70KB)
   
 

структура и съотношения, ...

Колективно трудово договаряне (на примера на отрасъл “Средно образование”)
Цена: (87 лв) 69.60 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 68 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(134KB) Html format .Html (45KB)
   
 

полувисше и 1.2% са със средно. Тези съотношения сами по себе си разкриват една положителна картина. В последните години се очертава трайна тенденция на нарастване броя на учителите с висше университетско образование. За последните 5 години техният брой се е увеличил с близо 8%. Наред с това една значителна част от учителите – над 20% имат и по-висока степен на квалификационно равнище – присъдени квалификационни и научни степени. Силно негативен факт по отношение квалификацията на учителите е владеенето на чужди езици и компютърната квалификация. За учебната 2005/2006 г. делът на учителите, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.56 сек