Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 24 резултата за: макроикономическа ситуация
(Време за изпълнение: 0.6614 сек)

В разработки:
Роля на инвестициите (вътрешни, външни) за стопанския растеж.
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 18 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (152KB)    Rar format.Rar (24KB)     Html format .Html (151KB)
   
 

растежът и по-високите доходи в България могат най-добре да се постигнат чрез поддържане на макроикономическа стабилност и смело продължаване на структурните реформи за приключване на прехода към пазарна икономика. Това ще привлече необходимите местни и чуждестранни инвестиции за създаване на работни места, ...

Бюджетно финансиране – фискална политика и макроикономическо равновесие.
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 20 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (110KB)    Rar format.Rar (21KB)     Html format .Html (104KB)
   
 

микро и макроикономическа фискална политика. Микроикономическата фискална политика осъществявана чрез бюджетните разходи, ...

Население, трудов пазар, заетост и безработица в България.
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 45 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (215KB)    Rar format.Rar (37KB)     Html format .Html (201KB)
   
 

когато търсенето на работна сила съответства на нейното предлагане. Тази безпроблемна ситуация предполага едно желано състояние на икономиката, ...

Държавна финансова статистика и финансов анализ.
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 41 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (470KB)    Rar format.Rar (60KB)     Html format .Html (452KB)
   
 

които съответстват на макроикономическата рамка. Законодателна възможност за използване на частния сектор в предлагането на определени стоки и услуги. Фискалните програми трябва да се концентрират приоритетно върху предлагането на стоки и услуги и трансфери за хората, ...

Процес на разработване на нова технология.
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 40 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (207KB)    Rar format.Rar (37KB)     Html format .Html (164KB)
   
 

влияят върху икономическата система като цяло. От макроикономическа гледна точка иновационната сметка може да се декомпозира на три равнища, ...

Икономически растеж на България 1990 – 2003г.
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 28 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (221KB)    Rar format.Rar (48KB)     Html format .Html (223KB)
   
 

(МСП) и укрепването на макроикономическата стабилност ...

Прогнозиране, планиране и бюджетиране. Програма ФАР.
Цена: безплатна
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****  
Дължина: 37 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (335KB)    Rar format.Rar (150KB)     Html format .Html (311KB)
   
 

Унгария. В бившите социалистически страни също се правят успешни опити за прогнозиране на развитието на науката и технологиите. През 1972 г. в бившия СССР се прави 20- годишна комплексна прогноза за развитие на научно-техническия прогрес и неговото влияние върху социално-икономическото развитие. Политическите и икономическите промени в края на 80-те и началото на 90-те години прекъсват опитите за дългосрочно прогнозиране и те се възстановяват към края на 90-те години след настъпване на макроикономическа стабилизация и растеж. В началото на новото столетие Малайзия, ...

Външна търговия между Италия и България в периода 2000 - 2005.
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****
Дължина: 79 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(106KB) Html format .Html (64KB)
   
 

България се намира в ситуация, ...

Анализ на дефицитното бюджетно финансиране.
Цена: безплатна
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****  
Дължина: 60 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (384KB)    Rar format.Rar (80KB)     Html format .Html (346KB)
   
 

че всяка конкретна полза или вреда трябва да се разгледа в контекста на конкретната икономическа ситуация. В този смисъл управлението на дълга и дефицитите се подчинява на цялостното изследване на благосъстоянието на една нация. Потвърждавайки тезата, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.86 сек