Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 5 резултата за: мониторингов доклад
(Време за изпълнение: 0.3184 сек)

В разработки:
Присъединяване на Р. България към Европейския съюз в областта на социалната политика и заетостта
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****
Дължина: 90 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(108KB) Html format .Html (72KB)
   
 

ключови думи: мониторингов доклад, ... мониторингов доклад, ...

стимулиращ икономическия растеж и създаването на нови работни места. При това предизвикателствата са още по-неотложни предвид конкуренцията в глобален мащаб и застаряването на населението. Ето защо е необходимо да се положат усилия за възстановяване на доверието в способността на Европа да създава подходящи условия за постигането на собствените си цели. Представеният през декември 2006г. втори Лисабонски доклад отбелязва напредъка, ...

Управление на регионалната политика на ЕС
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****
Дължина: 45 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(149KB) Html format .Html (68KB)
   
 

следвайки препоръките от Редовния доклад за 2002г., ...

Развитие на социалната политика и политиката по заетостта на Европейския съюз
Цена: (99 лв) 79.20 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 110 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(231KB) Html format .Html (73KB)
   
 

резултатите от който ще бъдат включени в междинния преглед на изпълнението на стратегията от Лисабон. В своя доклад Групата на високо равнище трябва да предложи мерки, ...

Техника на данъчно облагане и хармонизиране в Европейския съюз(На примера на подоходното облагане на физическите лица)
Цена: (87 лв) 69.60 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 42 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(130KB) Html format .Html (41KB)
   
 

Л. Данъчен контрол 22. сп. „Български счетоводител” – издания 2004 г. 23. Мониторингов доклад на ЕК от 2005 г. за България. 24. www.minfin.bg – официален сайт на Министерството на финансите. Темата е изготвена 2007 г. Темата съдържа таблици, ...

Политически аспекти на присъединяването на България към Европейския съюз(след подписването на договора за присъединяване през 2005 г.)
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 58 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(198KB) Html format .Html (164KB)
   
 

отбелязани в докладите на Европейската комисия 37 2. Динамика на изграждането на Европейския съюз 43 2.1. Разширяване на Европейския съюз 43 2.2. Рискове на разширяването за България 49 2.3. Балканските страни и Европейския съюз 50 2.4. Присъединяването на бедните страни – риск за Европейския съюз 52 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 54 СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯ 57 БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА 58 УВОД Динамиката в съвременния свят е съпътствана с множество промени в икономическо, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.52 сек