Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 10 резултата за: морално изхабяване
(Време за изпълнение: 0.6199 сек)

В разработки:
Разходен подход към оценката на бизнеса и методи за реализацията му
Цена: (33 лв) 31.35 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 16 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(79KB) Html format .Html (64KB)
   
 

ключови думи: морално изхабяване, ... морално изхабяване, ...

Държавна финансова статистика и финансов анализ.
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 41 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (470KB)    Rar format.Rar (60KB)     Html format .Html (452KB)
   
 

които се закупуват с цел предоставянето им под формата на социални трансфери в натура на домакинствата или помощи и не се използват за производствения процес. Потреблението на основен капитал представлява намалението на стойността на наличностите от основни активи за отчетния период в резултат на физическото им изхабяване. Това винаги е непаричен разход. Поради затрудненията при оценяване на този разход, ...

Международен лизинг.
Цена: безплатна
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****  
Дължина: 10 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (85KB)    Rar format.Rar (15KB)     Html format .Html (55KB)
   
 

ако стоката е амортизирана или е морално остаряла и обезценена. Тогава излиза, ...

Подобряване използването на дълготрайни активи. Пример със "София БТ" АД.
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 61 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (327KB)    Rar format.Rar (46KB)     Html format .Html (397KB)
   
 

че голяма част от използваните машини и оборудване са доста остарели физически и морално. Тъй като голяма част от предприятията бяха приватизирани, ...

Управление на отбранителните ресурси.
Цена: безплатна
Вид: лекции
Рейтинг: *****  
Дължина: 10 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (87KB)    Rar format.Rar (19KB)     Html format .Html (89KB)
   
 

(морално изхабяване) на складираните материали; ...

Финансово-счетоводни и данъчни аспекти, свързани с ДМА в р-к "Трояново-Север"
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 48 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (344KB)    Rar format.Rar (57KB)     Html format .Html (291KB)
   
 

амортизационните квоти и методите на амортизация. Промени в нормите и методите през отчетния период не могат да се правят. Такива могат да се извършват през следващите отчетни периоди в зависимост от целите и интересите на фирмата. Материалните дълготрайни активи участват продължително време в стопанската дейност на предприятието и пренасят стойността си на части в стойността на произведената продукция. Това пренасяне на стойността на ДАФ се извършва под формата на амортизационни отчисления. Те са стойностен израз на изхабяването. Амортизацията представлява планово погасяване на стойността на ДМА, ...

Рационално използване на природните ресурси и проблеми при опазването на природната среда
Цена: (31 лв) 29.45 лв  
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****
Дължина: 19 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(83KB) Html format .Html (31KB)
   
 

които не могат да се използват по тяхното предназначение поради физическото или морално изхабяване, ...

Население и мястото му в социологическата структура на обществото. Социално-икономически характеристики на населението. Демографски характеристики.
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 156 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (1.89MB)    Rar format.Rar (262KB)     Html format .Html (2.85MB)
   
 

- морално и физически остарели жилища – 19000 - жилища, ...

Счетоводни аспекти на амортизацията
Цена: безплатна
Вид: магистърски проект
Рейтинг: Няма  
Дължина: 64 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (838KB)    Rar format.Rar (93KB)     Html format .Html (1.08MB)
   
 

представлява икономическата същност на изхабяването. Отчитайки състава и новата класификация на дълготрайните активи е необходимо, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.83 сек