Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 49 резултата за: нация
(Време за изпълнение: 0.6489 сек)

В разработки:
Индивидуални инвестиции в човешкия капитал
Цена: (85 лв) 68.00 лв  
Вид: магистърски проект
Рейтинг: Няма
Дължина: 58 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(218KB) Html format .Html (102KB)
   
 

защото основната форма на човешкия капитал е самият индивид. На хората са присъщи натрупването и предаването на опит и познания както и акумулацията на тези ресурси във времето. Те са в същото време символите на просперитета на човешката нация. По своята дълбока природа човешкият капитал се представя като субстрат от знание, ...

Митнически режими и конвенции
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 58 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (395KB)    Rar format.Rar (84KB)     Html format .Html (391KB)
   
 

произхождаща от страни не прилагащи режима на най-облагодетелствана нация спрямо стоките на България се предвижда удвоени размери на митата по колона ІІ. Действащата митническа тарифа е приета с постановление N 237/95 г., ...

Видове реклама в Интернет.
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 20 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (103KB)    Rar format.Rar (21KB)     Html format .Html (96KB)
   
 

потребителите на цялата нация. В теорията понятията цени и ценообразуване се разграничават. Цената е числото върху етикета на стоката. Но тя е резултат на ценообразуването. Самото ценообразуване е цялостният процес, ...

Митническа администрация и митнически контрол
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 46 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (296KB)    Rar format.Rar (47KB)     Html format .Html (315KB)
   
 

които на договорна основа или фактически прилагат режима на най-облагодетелствана нация, ...

Митнически контрол на Република България в условията на присъединяване към Европейския съюз
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 63 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (416KB)    Rar format.Rar (64KB)     Html format .Html (444KB)
   
 

че митническото законодателството на Република България по отношение на тарифната политика е в голяма степен сходно с прилаганото в Общността. Ставките на митата за “най-облагодетелствана нация” постепенно се намаляват с тенденция за доближаване до прилаганите от ЕС. България актуализира номенклатурата на митническата си тарифа ежегодно в съответствие с Комбинираната номенклатура и приема автономни ставки на митата към трети страни. В процес на разработка е българска интегрираната митническа тарифа на база на ТАRIC. Системата за администриране на тарифните квоти за селскостопанските стоки е централизирана, ...

Регулативни и лицензирани режими за развитието на частния бизнес
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 70 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (414KB)    Rar format.Rar (64KB)     Html format .Html (414KB)
   
 

пълномощници). Работниците и служителите участвуват чрез свой представител в обсъждането и решаването на въпроси на управлението на предприятието само в предвидените от закона случаи. Трудовите права и задължения се осъществяват добросъвестно съобразно изискванията на законите. Добросъвестността при осъществяване на трудовите права и задължения се предполага до установяване на противното. При осъществяването на трудовите права и задължения не се допускат никаква дискриминация, ...

Регулативни и лицензирани режими за развитието на частния бизнес
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 69 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (377KB)    Rar format.Rar (66KB)     Html format .Html (310KB)
   
 

пълномощници). Работниците и служителите участвуват чрез свой представител в обсъждането и решаването на въпроси на управлението на предприятието само в предвидените от закона случаи. Трудовите права и задължения се осъществяват добросъвестно съобразно изискванията на законите. Добросъвестността при осъществяване на трудовите права и задължения се предполага до установяване на противното. При осъществяването на трудовите права и задължения не се допускат никаква дискриминация, ...

Развитие на речта в условията на билингвизъм
Цена: (85 лв) 68.00 лв  
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****
Дължина: 56 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(223KB) Html format .Html (94KB)
   
 

ключови думи: интонация, ...

задачи и принципи на билингвалното обучение в интеркултурна среда в детската градини 15 5. Звукова култура на децата билингви 17 6. Задачи на обучението в звукова култура 17 7. Обучение в словесно ударение и интонация 19 8. Подготовка за ограмотяване 21 8.1. Теоретични основи 21 8.2. Подготовка за ограмотяване в условия на детската градина 22 8.3. В условия на българо - ...

Асоцииране на страните от Централна и Източна Европа към Европейския съюз
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 86 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (911KB)    Rar format.Rar (212KB)     Html format .Html (524KB)
   
 

както и координация на националните системи за осигуряване, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.85 сек