Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 12 резултата за: одитор
(Време за изпълнение: 0.4092 сек)

В разработки:
Ролята на вътрешния одит за разкриване на измамите чрез финансови отчети
Цена: (87 лв) 69.60 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 49 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(180KB) Html format .Html (35KB)
   
 

ключови думи: отговорности на одитора, ...

Няма изрична законова регламентация за образование и квалификация за извършване на дейност като вътрешен одитор, специално за корпоративния сектор. ...

Констатации след проведен финансово-икономически контрол. Документална и юридическа обоснованост
Цена: (44 лв) 39.60 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 29 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(81KB) Html format .Html (56KB)
   
 

ключови думи: одиторски доклад, ... констатации (мнение) на одитор, ...

Одиторските доклади предвиждат определени схеми при съставяне на одиторските доклади, които по лесно позволяват да се разбере становището на експерт-счетоводителя. ...

Същност и характерни особености на държавния ревизионен финансов контрол.
Цена: 19 лв
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****
Дължина: 16 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(45KB) Html format .Html (30KB)
   
 

свързани с вътрешния одит и проследяване на резултатите от тях. ФИНАНСОВ ОДИТ. I. Цел и принципи на независимия финансов одит. II. Планиране. III. Изпълнение на одита. ДЕЙНОСТ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ. І. Права на делегираните вътрешни одитори. ІІ.Задължения на делегираните вътрешни одитори. СЪПОСТАВКА МЕЖДУ ДВФК И КОНТРОЛА УПРАЖНЯВАН ОТ СМЕТНАТА ПАЛАТА. І. Дейност на Сметната палата. Туининг проект. 1.Насока на Туининг проекта. 2.Цел на проекта. 3.Приоритети на Туининг проекта. Използвана литература. Откъси: ...

Практика по одитиране на Централната банка.
Цена: безплатна
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****  
Дължина: 7 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (27KB)    Rar format.Rar (8KB)     Html format .Html (44KB)
   
 

ключови думи: одиторски практики, ...

освобождаването от отговорност на управляващия съвет на директорите за администриране на банката де факто се извършва чрез решение на парлаламента. В тези случаи мнението на външен одитор е от най-голямо знаение. Висша одиторска институция Основната функция на висшата одиторска институция ...

Счетоводно отчитане и одит на социалните разходи в предприятието. На примера на производствена фирма “Аркус-Стил” АД - Пловдив
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 98 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(173KB) Html format .Html (65KB)
   
 

както и крайната финансова проверка по закон на дипломиран експерт счетоводител – одитор. Неизменна част от фирмената одиторска услуга включва и препоръки и предложения за подобряване на контролните системи и счетоводните методологии на клиента. Междините проверки на състоянието на счетоводната система внасят допълнителна стойност в качеството на извършваните от фирмата одиторски услуги. В структурно отношение дипломната работа е разделена на три глави. Първа и втора глава са с теоретична насоченост, ...

Счетоводно отчитане и одит на приходи и разходи в стопанското предприятие. По примера на фирма “АБ Арго” АД - София
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 101 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(172KB) Html format .Html (60KB)
   
 

както и анализ на годишната финансова заверка на документацията на фирмата от дипломиран експерт счетоводител – одитор. Задачите на разработката са свързани с теоретичното и практическо анализиране на основните законови положения при отчитането на приходите и разходите в стопанските предприятия, ...

Сметната палата – висш държавен финансов орган
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 73 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (383KB)    Rar format.Rar (58KB)     Html format .Html (334KB)
   
 

директорите на териториалните дирекции и вътрешните одитори. Директорът на агенцията се назначава и освобождава от Министъра на финансите, ...

Сметната палата – върховен контролен финансов орган
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 106 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (682KB)    Rar format.Rar (131KB)     Html format .Html (578KB)
   
 

директорите на териториалните дирекции и вътрешните одитори. Директорът на агенцията се назначава и освобождава от Министъра на финансите, ...

Изследване на рекламата на НТВ
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 39 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (573KB)    Rar format.Rar (265KB)     Html format .Html (249KB)
   
 

като има право да получи неустойка в размер на 20% от стойността на непреведената сума. телевизия има право да ползва за своя сметка независим одитор с оглед определяне на инвестирания в телевизия нетен бюджет от клиента. 22. Страните се договарят, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.61 сек