Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 15 резултата за: осчетоводяване
(Време за изпълнение: 0.3921 сек)

В разработки:
Капиталовите и дълговите инструменти в консолидирания отчет на MGM MIRAGE
Цена: (28 лв) 26.60 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 32 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(68KB) Html format .Html (35KB)
   
 

ключови думи: метод на осчетоводяване, ...

метод на осчетоводяване, ...

Счетоводно отчитане разчетите на застрахователя
Цена: (35 лв) 33.25 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 18 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(55KB) Html format .Html (22KB)
   
 

които се съставят за осчетоводяване на събраната и преведена от застрахователните доверители премия по застраховането в левове и валута и за начислените аквизационни комисионни за посредничество, ...

Парични средства – същност, видове и значение. Документиране на постъпленията и намаленията на паричните средства. Касови книги
Цена: (31 лв) 29.45 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 21 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(32KB) Html format .Html (15KB)
   
 

който е отговорник за сделката. Фактурите се представят в счетоводството в същия ден за осчетоводяване и не по късно от първо число на следващия месец. Счетоводителят, ...

Компютърна счетоводна програма на "БулМар Офис".
Цена: безплатна
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****  
Дължина: 44 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (243KB)    Rar format.Rar (34KB)     Html format .Html (291KB)
   
 

това може да стане в процеса на осчетоводяване . избира се опция получатели за добавяне се натиска бутона + попълва се данъчен номер - ...

Данъчен контрол върху подоходното облагане на физическите лица
Цена: (33 лв) 31.35 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: Няма
Дължина: 13 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(105KB) Html format .Html (25KB)
   
 

послужили като основание за осчетоводяване на постъпленията. Тези документи се проверяват за правилното документално оформяне относно попълване на всички задължителни реквизити и за наличието на изискваните подписи, ...

Организация на дейността в счетоводно-консултантско предприятие
Цена: (49 лв) 44.10 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 27 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(152KB) Html format .Html (80KB)
   
 

данни за лична карта и ЕГН. Попълва се в касата и се пише за какво се изплаща сумата – написана цифром и словом. РКО се завежда същия ден в касовата книга и му се поставя пореден номер. РКО се представят в счетоводството същия ден за осчетоводяване. Счетоводителят ги обработва не по- късно от три работни дни от датата на получаване. Лицето, ...

Инвентаризация на активи и пасиви на търговско дружество - форма на вътрешен финансов контрол.
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 16 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (107KB)    Rar format.Rar (15KB)     Html format .Html (98KB)
   
 

по предмет: Актуални проблеми на вътрешния финансов контрол. ...

за несвоевременно осчетоводяване на резултатите от инвентаризациите и други подобни въпроси от организационен и контролен характер. Членовете на централната комисия носят дисциплинарна отговорност за лошата организация на работата по инвентаризацията, ...

Теоретични виждания за духа на капиталистическото общество и икономическата култура.
Цена: безплатна
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****  
Дължина: 21 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (112KB)    Rar format.Rar (22KB)     Html format .Html (94KB)
   
 

както и степента на еснафските добродетели и достигнатата култура на осчетоводяване; ...

Диагностика на счетоводно-информационната система на Разплащателна Агенция. Възможности за оптимизиране
Цена: безплатна
Вид: магистърски проект
Рейтинг: Няма  
Дължина: 64 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (553KB)    Rar format.Rar (205KB)     Html format .Html (275KB)
   
 

ако има нарушения. Пакетът от изчислени суми се изпраща към системата за осчетоводяване и изплащане на субсидиите. За три месеца след стартирането на системата на 1 март са подадени около 79 000 заявления от земеделски производители, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.59 сек