Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 29 резултата за: осъществяване на здравни
(Време за изпълнение: 0.7064 сек)

В разработки:
Здравно осигуряване в България.
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 17 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (86KB)    Rar format.Rar (16KB)     Html format .Html (67KB)
   
 

изнасяне на медицинските дейности максимално сред населението чрез укрепване на сиатемата на първичната здравна помощ. За осъществяването на тези основни направления на реформата са необходими координираните действия на трите основни институции върху които почива новия модел на здравеопазването у нас -Министерството на здравеопазването, ...

Туризмът като социално – икономическо явление. Етапи на развитието на туризма. Туристът като икономически субект.
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 22 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (131KB)    Rar format.Rar (25KB)     Html format .Html (107KB)
   
 

което засяга пряко туриста. От своя страна здравният ефект се диференцира на лечебен ...

Организация на отчитането на разходите за дейността и калкулиране на себестойността на продукцията по примера на Пловдив – БТ АД.
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 117 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(143KB) Html format .Html (83KB)
   
 

целящ осъществяване на по-плавен преход към директното прилагане на последните. Голяма част от философията и нормите на действащите НСС е заимствана от световния "счетоводен еталон" - ...

Мотивацията на сестринския персонал в България.
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****
Дължина: 57 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(74KB) Html format .Html (39KB)
   
 

поставящи нови предизвикателства пред заетите в него. Тук важни са стремежът към повишаване качеството на осъществяваните здравни услуги, ...

Социално-икономически проблеми при преминаването от военна към гражданска организация на войските на министерството на транспорта.
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 67 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (572KB)    Rar format.Rar (89KB)     Html format .Html (582KB)
   
 

стоящи пред Войските на Министерството на транспорта във военно време. Основна задача на Войските на Министерството на транспорта във военно време е осъществяване на техническо прикритие на транспортните комуникации в интерес на транспортното осигуряване на Въоръжените сили и икономиката на страната. Основната дейност на съединенията и частите на Войските при изпълнението на тази задача се регламентира в Плана за техническо прикритие. Този план се разработва от органите на Отбранително-мобилизационна подготовка на Национална компания Български държавни железници ...

Договори и договорни отношения между РЗОК и изпълнителите на медицинска и стоматологична помощ - по примера на РЗОК - гр. Търговище.
Цена: (37 лв) 35.15 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 55 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(168KB) Html format .Html (57KB)
   
 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА 28 ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 28 МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 28 ГЛАВА ВТОРА. 29 Договори и договорен процес в РЗОК-Търговище. 29 1. Механизъм на процеса. 29 2. Сключване на индивидуални договори. 29 3. Дейности по Национални здравни приоритети в изпълнение на НРД и извършени плащания по тях. 32 4. Дейности по диспансерното наблюдение на ЗЗОЛ. 36 5. Контролна дейност на РЗОК-Търговище по изпълнение на договорите с ИМП. 37 5.1. Общи принципи. 37 5.2. Резултати от извършените проверки по изпълнение на НРД. 39 5.3. Резултати от анкети на отдел Контрол към РЗОК-Търговище 42 Изводи: ...

Установяване на отношението на потребителите към застрахователните услуги на ДЗИ в гр. София
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 34 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (340KB)    Rar format.Rar (122KB)     Html format .Html (231KB)
   
 

когато на територията на дадена страна право за осъществяване на застрахователна дейност за даден застрахователен продукт, ...

Финансово-счетоводни и данъчни аспекти, свързани с ДМА в р-к "Трояново-Север"
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 48 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (344KB)    Rar format.Rar (57KB)     Html format .Html (291KB)
   
 

1. Производствени ДМА Производствените ДМА са свързани с осъществяването на производствения процес в предприятието. Те от своя страна се разделят на две подгрупи: ...

Вътрешна и външна миграция
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 18 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (212KB)    Rar format.Rar (33KB)     Html format .Html (200KB)
   
 

здравни услуги, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.91 сек