Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 151 резултата за: отчет
(Време за изпълнение: 0.3624 сек)

В разработки:
Анализ на рентабилността на фирма "Трейд 7" ООД
Цена: (35 лв) 33.25 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 21 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(70KB) Html format .Html (19KB)
   
 

съдържащи се в отчета за приходите и разходите на предприятието. От формулата личи, ...

Платежен баланс. Външнотърговски отношения между България и Русия
Цена: (29 лв) 27.55 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 15 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(53KB) Html format .Html (21KB)
   
 

че всъщност пазарния платежен баланс може да се наблюдава и анализира само чрез неговите ефекти върху валутния курс или върху нивото на външните резерви на дадената страна. При счетоводния подход платежния баланс се представя като статистически отчет, ...

Доклад за проведено практическо обучение в „Първа инвестиционна банка” АД – клон Добрич
Цена: (44 лв) 39.60 лв  
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****
Дължина: 65 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(59KB) Html format .Html (23KB)
“Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Добрич
Цена: (44 лв) 39.60 лв  
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****
Дължина: 31 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(111KB) Html format .Html (34KB)
   
 

който е актуален към датата на съставяне на годишния отчет, ...

Финансов анализ на фирма "Микродвигатели" АД.
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 67 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(63KB) Html format .Html (35KB)
Проблеми при отчитането на ДМА в “КАЕКС” ООД
Цена: (90 лв) 72.00 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 61 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(207KB) Html format .Html (50KB)
   
 

Актуалността на тази тема е обоснована от важната функционална роля на дълготрайните материални активи в стопанския и отчетен процес. ...

MS Word
Цена: (35 лв) 33.25 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 18 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(119KB) Html format .Html (38KB)
   
 

отчет, ...

Възникване, развитие и функция на борсите
Цена: (27 лв) 25.65 лв  
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****
Дължина: 12 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(77KB) Html format .Html (25KB)
   
 

който борсата издава. При сключването на сделки с ценни книжа фондовата борса съставя отчет за сключените за деня сделки и го изпраща в Централния депозитар, ...

Класификация на счетоводните сметки. Същност и значение. Принципи
Цена: (45 лв) 40.50 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 24 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(38KB) Html format .Html (17KB)
   
 

възли по връв и други. Отчетната работа се водела от специално натоварено лице и в интерес на цялата община. ……………………………………. 1. Същност на счетоводните сметки. Система на счетоводните сметки. І. Обща характеристика – те са способ от частния метод на счетоводния отчет, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.56 сек