Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 155 резултата за: оценяване
(Време за изпълнение: 0.3698 сек)

В разработки:
Управление на човешките ресурси в "Данон България" АД.
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 79 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(101KB) Html format .Html (74KB)
   
 

ключови думи: същност и цели на оценяването на персонала, ...

Управление на човешките ресурси в Данон България АД Съдържание Увод 2 Глава първа. Теоретичен анализ на оценяване на персонала 5 1. Понятие, ...

Туризъм и хранителни заболявания
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 51 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(140KB) Html format .Html (39KB)
   
 

Да се разкрие правилното и надеждно функциониране на организацията на заведенията за хранене и развлечения с цел подобряване на ефективността на превантивните мерки за недопускане на хранителни заболявания и повишаване качеството на системата за оценяване на човешките ресурси на ресторант. ......................................................................... ВТОРА ГЛАВА ИЗИСКВАНИЯ И ПРАКТИКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА ТУРИСТА ОТ ХРАНИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 1. Изисквания и норми в заведенията за обществено хранене. Предпазване на потребителя на туристическия продукт от хранителни заболявания Във всички ресторанти, ...

Представяне на системата за стимулиране на персонала в музикален клуб-ресторант “Ханска шатра”
Цена: (29 лв) 27.55 лв  
Вид: казус
Рейтинг: *****
Дължина: 10 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(68KB) Html format .Html (13KB)
   
 

писмено изразената похвала. Съществен елемент е начина на оценяване лично или груповото. По отношение на моралните поощрения фирмата е възприела само използване на устна похвала за лични или екипни заслуги. Те дават отражение върху създаването на положителна емоционална среда за работа и добро самочувствие в екипа. ................................................ Използвана литература 1. Русинова, ...

Бизнес програма и инвестиционна политика в хотелски комплекс “Александър Палас”.
Цена: 19 лв
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 15 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(42KB) Html format .Html (21KB)
Виждане за модерната фирмена култура
Цена: (23 лв) 21.85 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 18 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(121KB) Html format .Html (26KB)
   
 

системни характеристики и други. Това съдържателно многообразие поражда трудности при нейното измерване и оценяване от изследователите. Фирмената култура е уникална характеристика на всяка стопанска организация. Тя е съвкупност от специфични за фирмата културни елементи, ...

Единство и различия между Управленско и Финансово счетоводство
Цена: (29 лв) 27.55 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 7 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(48KB) Html format .Html (20KB)
   
 

неизползваните възможности 3 2. Какво е ABC или оценяване на база на дейности? 4 3. Основни разлики между финансовото и управленско счетоводство 5 Използвана литература 8 …………………………… За разлика от финансовото счетоводство, ...

Себестойност и калкулация в производството
Цена: 15 лв
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****
Дължина: 7 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(42KB) Html format .Html (36KB)
   
 

се изразява в предварително оценяване на частите на обекти с по-сложна структура с оглед формирането на цялостната им стойностна характеристика. ................................................................... 3. МЕТОДИ НА КАЛКУЛАЦИЯТА Има различни методи за калкулация, ...

Маркетингът в дейността на съвременната фирма - "Папи" ЕООД.
Цена: (37 лв) 35.15 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 87 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(25KB) Html format .Html (26KB)
Имущество на предприятието
Цена: (25 лв) 23.75 лв  
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 6 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(32KB) Html format .Html (12KB)
   
 

стопански инвентар и др. Различаваме натурално и стойностно оценяване и отчитане на дълготрайните материални активи. Натуралното отчитане се основава на ежегодните инвентаризации на активите. За всеки обект се определя инвентарен номер, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.58 сек