Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 54 резултата за: пазарни категории
(Време за изпълнение: 0.8646 сек)

В разработки:
Управление на взаимоотношенията между научно–изследователската и развойна дейност и маркетинг в проектите за разработване на нови продукти. Изследване.
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 33 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (132KB)    Rar format.Rar (23KB)     Html format .Html (112KB)
   
 

големи от 10 % в отговорите на въпросниците на служителите в маркетинг отдела и отдела по научно -изследователска и развойна дейност и други отдели работещи по същите проекти бяха изгладени по време на интервютата . Като друг пример характеристиката Степен на осъзната нужда от взаимодействие беше преди всичко измерена чрез директно задавани въпроси по време на интервютата. След това тази информация беше съпоставена на категориите от Ликертовите скали, ...

Оценка на рекреационните ресурси в туристическия комплекс "Златни пясъци". Проблеми и перспективи заразвитие.
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 9 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (69KB)    Rar format.Rar (13KB)     Html format .Html (54KB)
   
 

за да може да задоволи разностранните интереси на своите клиенти. Ориентира се към следните пазарни сегменти. Сегмент от потребители, ...

Бизнес план на "Вертен" ООД - София.
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 50 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (690KB)    Rar format.Rar (292KB)     Html format .Html (400KB)
   
 

разработката на маркетинговия микс за постигане на трайни конкурентни предимства и подпомагане на практикуващите мениджъри в усилията им да използват своите средства за оползотворяване на установените пазарни шансове. В структурно отношение разработката се състои от увод, ...

Борсовите посредници в развитите страни и в България.
Цена: безплатна
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****  
Дължина: 7 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (86KB)    Rar format.Rar (16KB)     Html format .Html (75KB)
   
 

-вида на пазарния сегмент на борсата. Различни са борсовите посредници, ...

Икономика на труда - пищов
Цена: безплатна
Вид: друг
Рейтинг: *****  
Дължина: 17 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (333KB)    Rar format.Rar (52KB)     Html format .Html (424KB)
   
 

извършва с само под влиянието на пазарните сили- типичен за страните с либерална пазарна икономика. Изборът на подхода за определянето на заплатите се влияе от следните фактори: ...

Роля на инвестициите (вътрешни, външни) за стопанския растеж.
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 18 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (152KB)    Rar format.Rar (24KB)     Html format .Html (151KB)
   
 

следователно трябва да им се обърне основно внимание. Войната във ФР Югославия измести акцентът от вътрешните към международните политически рискови фактори. Тези фактори се делят на пет категории, ...

Развити теми по икономически теории.
Цена: безплатна
Вид: пищов
Рейтинг: *****  
Дължина: 20 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (160KB)    Rar format.Rar (32KB)     Html format .Html (119KB)
   
 

търг.и др. Прави извод че предмет на полит.ик-мия е съвременото общ.и ик.на това общество. Анализ на ик.категории: ...

Държавна финансова статистика и финансов анализ.
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 41 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (470KB)    Rar format.Rar (60KB)     Html format .Html (452KB)
   
 

В) всички непазарни нетърговски организации, ...

Туристически пазар.
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 63 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (359KB)    Rar format.Rar (54KB)     Html format .Html (323KB)
   
 

(респ. валутни курсове) и т.н. Пространствената разделеност между купувач и продавач засилва необходимостта от рекламна информация. Тя се превръща в необходима предпоставка за възникване на пазарни отношения. При рекламиране на стоки и услуги, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 1.18 сек