Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 15 резултата за: платец
(Време за изпълнение: 0.3084 сек)

В разработки:
Международни банкови преводи. Валутна покупко-продажба. Международни парични преводи чрез Western Union
Цена: (28 лв) 26.60 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: Няма
Дължина: 9 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(64KB) Html format .Html (38KB)
   
 

В него участват наредителят, банката на наредителя, банката - платец и бенефициентът. ...

Хармонизация на облагането с ДДС в ЕС
Цена: (30 лв) 28.50 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 13 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(53KB) Html format .Html (53KB)
   
 

Реалният платец на ДДС е крайният потребител, а вносителят му в държавната хазна е регистрираното по ДДС лице. ...

Счетоводно отчитане и анализ на безналичните плащания
Цена: (44 лв) 39.60 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 46 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(192KB) Html format .Html (38KB)
   
 

ключови думи: платец ...

Кредитният превод е плащане по инициатива и нареждане на платеца, въз основа на което банката задължава сметката му и прехвърля сумата, посочена в нареждането, по сметката на бенефициента. ...

Акредитивна форма на разплащане.
Цена: (24 лв) 22.80 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 15 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(34KB) Html format .Html (23KB)
   
 

ключови думи: банка-платец, ...

Акредитивът е писмен документ, издаден от платеца, с който се нарежда на обслужващата го банка да заплати посочената в него сума на контрагента при изпълнение на определените в документа условия. ...

Данък върху добавена стойност – същност и счетоводно отчитане
Цена: (87 лв) 69.60 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 56 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(163KB) Html format .Html (40KB)
   
 

Характерна особеност при прилагането на ДДС е разделянето на данъчно задълженото лице от действителният платец на данъка. ...

Счетоводно отчитане на дългосрочните банкови кредити.
Цена: (23 лв) 21.85 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 16 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(32KB) Html format .Html (26KB)
   
 

за предоставяне на заем на платец по полици; ...

Обосновка на решения за оптимизиране размера на производствено – стопанската дейност на предприятието
Цена: (35 лв) 33.25 лв  
Вид: казус
Рейтинг: *****
Дължина: 19 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(49KB) Html format .Html (20KB)
   
 

които притежава дружеството. По този начин ще се постигне едно пълно и ефективно използване на мощностите на четирите матрици и на работниците в ЦЕХ 3. Основно място в състава на логистичните разходи заемат разходите по поддържане на запасите и по- конкретно капиталовите разходи. Капиталът инвестиран в запаси може да бъде заемен или собствен. За да се осъществява регулярно попълване на запасите от фирмите доставчици е необходимо „Металстрой” АД да е коректен платец. ................................................ ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 1. Ангелов, ...

Характеристика на взаимоотношенията между предприятията и банките по повод на ползване на банкови кредити
Цена: (35 лв) 33.25 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 15 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(81KB) Html format .Html (26KB)
   
 

бил ли е добър платец не само към нея но и към други банки. Фирми, ...

Маркетингов анализ на фирма
Цена: (31 лв) 29.45 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 31 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(108KB) Html format .Html (53KB)
   
 

осигуряващ нормална за съвременната пазарна икономика възвращаемост на капитала. Социалната ефективност се изразява в разкриването на 18 работни места и редовен платец на данъчните си задължения. Планирането на целите и задачите в плановия хоризонт се извършва на базата на SWOT – анализа и на всички съществени параметри и тенденции посочени по – горе. Това гарантира възможно най – оптималното функциониране на дружеството и количествено да се определят и да се постигне балансираност на ресурсите, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.51 сек