Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 99 резултата за: правилник
(Време за изпълнение: 0.6867 сек)

В разработки:
Устройство, организация и правомощия на Сметната палата
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 53 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (383KB)    Rar format.Rar (58KB)     Html format .Html (309KB)
   
 

осигуряват в едномесечен срок от влизане на закона в сила подходящи сгради за дейността на Сметната палата. Сметната палата приема правилник за прилагането на закона в едномесечен срок от избирането на нейните членове. Членове на Сметната палата не могат да бъдат лица, ...

Европейска комисия
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 14 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (101KB)    Rar format.Rar (19KB)     Html format .Html (49KB)
   
 

Служба за хуманитарна помощ на ЕО и други). Администрацията на Коми- сията се подразделя на дирекции и реферати. Служителите се подчиняват на Европейския правилник за чиновниците и са разделени на кариерни групи: ...

Митнически контрол на Република България в условията на присъединяване към Европейския съюз
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 63 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (416KB)    Rar format.Rar (64KB)     Html format .Html (444KB)
   
 

допълнителни преходни и заключителни разпоредби. Този Закон за митниците е създаден изцяло по подобие на Европейския митнически кодекс. С изключение на първата глава “Общи положения” и предпоследната свързана с “Административно наказателните разпоредби” той напълно наподобява на цитирания кодекс. Законът предвижда излизането на два правилника, ...

Приватизация в публичния сектор (по примера на „МЛИН – 97” АД)
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 64 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (637KB)    Rar format.Rar (154KB)     Html format .Html (617KB)
   
 

той участва с различна компетентност и на различни етапи в приватизацията. На него е възложено изпълнението на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия. Под прякото ръководство на Министерски съвет се намира специализираната централна институция Агенция за приватизацията. Министерският съвет приема устройствения правилник на Агенцията за следприватизационен контрол. Освен това, ...

Борсова търговия с ценни книжа – анализи и прогнози
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 68 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (13.43MB)    Rar format.Rar (1.31MB)     Html format .Html (887KB)
   
 

които не се търгуват на фондовата борса могат да го ползват за ориентировка като се следят котировките на сходни акции и се придобива представа за тенденциите. В правилника на фондовата борса се съдържат условията и реда за приемане на ценни книжа за търговия. Фондовата борса не допуска до търговия всички емисии акции, ...

Администриране и административен контрол на приватизационния процес
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 66 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (464KB)    Rar format.Rar (80KB)     Html format .Html (497KB)
   
 

инженерна инфраструктура. и един Главен изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация СУСОПФ осъществява своята дейност на базата на правилник, ...

Митнически контрол в процеса на присъединяване на Република България към Европейския съюз
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 93 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (620KB)    Rar format.Rar (94KB)     Html format .Html (879KB)
   
 

че отсъстват правни норми и се дава възможност не по законодателен път да бъдат променяни и изменяни. Законът предвижда излизането на два правилника, ...

Митнически режими и конвенции
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 58 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (395KB)    Rar format.Rar (84KB)     Html format .Html (391KB)
   
 

задачите и правомощията на митническите органи. Тази глава ще бъде разработена като самостоятелен правилник за организацията на вътрешния ред. За пръв път са регламентирани правата и задълженията на лицата. Самостоятелни раздели представляват “Представителството”, ...

Модернизация на митническата дейност в процеса наприсъединяване на България към Европейския съюз
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 117 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (740KB)    Rar format.Rar (102KB)     Html format .Html (1.46MB)
   
 

с цел да се отчете широкото му и задълбочено прилагане. Освен това в правилника се включват всички общи разпоредби по отношение на действащите правила за произход по преференциалните споразумения и методите за административно сътрудничество, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.9 сек