Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 99 резултата за: правилник
(Време за изпълнение: 0.713 сек)

В разработки:
Състояние и перспективи за развитие на взаимоспомагателни земеделски кредитни асоциации на частни стопани в България.
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 74 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (458KB)    Rar format.Rar (65KB)     Html format .Html (461KB)
   
 

но мнозинството трябва да бъдат земеделски стопани. Тези кредитни кооперации се създават в съответствие със Закона за кооперациите и се регистрират в съда. Всички заедно те образуват Федерация на кредитните кооперации. Кредитната кооперация избира управителен съвет и контролен съвет и работи съгласно типов устав и вътрешен правилник. Българските държавни органи не се месят в работата на ВЗКАЧС и Федерацията на ВЗКАЧС. Независимо от това , ...

Сметната палата – висш държавен финансов орган
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 73 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (383KB)    Rar format.Rar (58KB)     Html format .Html (334KB)
   
 

осигуряват в едномесечен срок от влизане на закона в сила подходящи сгради за дейността на Сметната палата. Сметната палата приема правилник за прилагането на закона в едномесечен срок от избирането на нейните членове. Членове на Сметната палата не могат да бъдат лица, ...

Сметната палата – върховен контролен финансов орган
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 106 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (682KB)    Rar format.Rar (131KB)     Html format .Html (578KB)
   
 

ал. 6 от ЗСП и се произнася с решения по тях. - Приема правилник за организационната структура, ...

Контрол върху акцизното облагане
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 58 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (466KB)    Rar format.Rar (118KB)     Html format .Html (403KB)
Системи за управление и контрол на изпълнението на международни инвестиционни проекти, финансирани по програмите на Европейския съюз.Програма ИСПА – инструмент на структурните политики за присъединяване.
Цена: безплатна
Вид: магистърски проект
Рейтинг: Няма  
Дължина: 86 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (673KB)    Rar format.Rar (91KB)     Html format .Html (779KB)
   
 

касаещ изпълнението на ИСПА. Комитетът следва да излезе с решение по въпроси в рамките на неговите компетенции в едномесечен срок след отправеното запитване. Комитетът след консултации с Европейската комисия изготвя свой собствен правилник. При необходимост, ...

Динамика и сезонност на вноса и износа на основни стокови групи за периода 1996 – 2002 г.
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 56 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (11.16MB)    Rar format.Rar (263KB)     Html format .Html (359KB)
Социални аспекти на приватизацията в България
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 0 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (554KB)    Rar format.Rar (95KB)     Html format .Html (538KB)
   
 

извършване на масовата приватизация посредством Центъра за масова приватизация и др. Агенцията за приватизацията е създадена с Постановление на Министерския съвет № 16 от 08.02.1991. Предвид равнището на акта за образуването й Агенцията за приватизация не може да има преки връзки с Народното събрание. Предвижда се тя да работи по правилник, ...

Анализ на разходите на община Созопол
Цена: безплатна
Вид: магистърски проект
Рейтинг: Няма  
Дължина: 85 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (1.1MB)    Rar format.Rar (166KB)     Html format .Html (776KB)
   
 

които се изпращат на областния управител и на кмета на общината и се довеждат до знанието на населението чрез средствата за масово осведомяване и/или Интернет. Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, ...

Социално-икономически проблеми при преминаването от военна към гражданска организация на войските на министерството на транспорта.
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 67 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (572KB)    Rar format.Rar (89KB)     Html format .Html (582KB)
   
 

или изграждани от същото при условията и по реда на Закона за държавната собственост и правилника за неговото приложение или друг акт на Министерски съвет; ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.94 сек