Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 184 резултата за: предприятията
(Време за изпълнение: 0.3384 сек)

В разработки:
Морално етична дилема свързана с дейността на одиторско предприятие "Х" по повод рекламирането на услугите осъществявани от предприятието.
Цена: 13 лв
Вид: есе
Рейтинг: *****
Дължина: 5 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(58KB) Html format .Html (8KB)
   
 

Морално етична дилема свързана с дейността на одиторско предприятие „Х по повод рекламирането на услугите осъществявани от предприятието. 12.2006г. С цел разширяване на дейността си и намиране на нови клиенти специализирано одиторско предприятие „Х изпраща електронни поздравления за новогодишните празници към предприятия от различни сфери на бизнеса. Електронните адреси на предприятията са набавени от информационни бизнес портали. Съобщенията са съобразени с всеки адресат като в тях е оповестено, ...

Пазарът на труда в европейската икономическа общност.
Цена: 10 лв
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 18 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(24KB) Html format .Html (20KB)
   
 

че за повечето от тези хора временните работни места са единствената възможност. ......................... Способността на предприятията за адаптиране към промените във технологиите и пазарът, ...

Финансов анализ на фирма "Микродвигатели" АД.
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 67 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(63KB) Html format .Html (35KB)
   
 

има за своя основа финансите на предприятията. Финансово-счетоводната дейност на предприятията преди всичко базата за съществуването и функционирането на публичните финанси, ...

Отчитане на разходите за дейността в ЕТ “Йордан Цинцаров” – гр. Пазарджик
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 38 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(64KB) Html format .Html (33KB)
Местни финанси и инвестиционна политика на Община Варна
Цена: (38 лв) 36.10 лв  
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: Няма
Дължина: 14 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(108KB) Html format .Html (27KB)
   
 

o Даване права на общинските служители на публични изпълнители на НАП в производства по обезпечаване данъчни задължения. o Данъкът върху нежилищните имоти на предприятията ще се определя върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка от началото на 2011 г. В тази връзка предприятията трябва да подадат декларации за притежаваните или ползвани имоти в срок до 30.06.2010 г. o Намалява се минималната данъчна оценка, ...

Финансов анализ на зависимостта: разходи – обем печалба във фирма „София Пак” АД
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 73 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(208KB) Html format .Html (54KB)
   
 

разходи – обем печалба във фирма „София Пак” АД 2008 СЪДЪРЖАНИЕ Въведение 4 Първа глава Общи теоретични зависимости между обем разходи и печалба в предприятията 8 1. Същност и функции на финансовия анализ. Етапи на финансовия анализ 8 2. Обща характеристика на разходите в предприятието 17 2.1. Основни видове парични разходи 18 2.2. Показатели за измерване на разходите 21 3. Финансов анализ на печалбата в предприятията 24 4. Изследване на зависимостта продажби - ...

Счетоводни аспекти при облагане дохода на предприятието
Цена: (87 лв) 69.60 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма
Дължина: 63 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(96KB) Html format .Html (26KB)
   
 

които трябва да се извършат от счетоводните практики на предприятията, ...

Размер на предприятието
Цена: (31 лв) 29.45 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 12 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(74KB) Html format .Html (34KB)
   
 

както и променилата се структура на обществените потребности. Например в периода на 50-те-60-те години преобладаващата цел на предприятията беше постигането на високи печалби, ...

Бизнес стратегия на малки и средни фирми
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 7 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (278KB)    Rar format.Rar (238KB)     Html format .Html (27KB)
   
 

(9 на сто). МСП представляват 99.3 на сто от всичките предприятия в изследваната съвкупност и 99.7 на сто от частните предприятия в нея . Преобладават микропредприятията ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.54 сек