Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 180 резултата за: придобиване
(Време за изпълнение: 0.3439 сек)

В разработки:
Инфлация и инфлационна обезценка на парите в България по време на валутен борд
Цена: (120 лв) 96.00 лв  
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****
Дължина: 48 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(220KB) Html format .Html (156KB)
   
 

Плавният преход, който страната ни трябва да извърши, няма допирни точки с този на държавите от бившия СИВ дори и по отношение придобиване на опит. ...

Пазарът на ценни книжа.
Цена: (24 лв) 22.80 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 21 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(89KB) Html format .Html (23KB)
   
 

С голямо практическо приложение е групирането им, според първичното придобиване и последващо търгуване с финансовите иснструменти, на : първичен и вторичен пазар на ценни книжа. ...

Предмет и обект на счетоводството. Предприятието – основно звено за осъществяване на счетоводството. Същност на предмета и обекта на счетоводството. Класификация на обектите на счетоводството
Цена: (35 лв) 33.25 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 19 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(75KB) Html format .Html (28KB)
   
 

В зависимост от икономическата им същност, изпълняваната функционална роля и начин на отчитане, дълготрайните активи се подразделят на: Материални дълготрайни активи (ДМА) – ресурси, които обслужват многократно дейността на предприятието, имат натурално-веществена форма или са с характер на разходи за придобиване на дълготрайни материални активи. ...

Гражданство в Европейския съюз
Цена: (37 лв) 35.15 лв  
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****
Дължина: 20 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(96KB) Html format .Html (43KB)
   
 

След присъединяването на България към Европейския съюз кандидатстването и придобиването на българско гражданство от граждани на трети страни получава все по-голяма актуалност. ...

Мениджмънт на фирмените инвестиции в “Юнит Пайп” ООД
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 96 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(382KB) Html format .Html (71KB)
   
 

свързани с придобиването на човешки капитал. Под инвестиции трябва да се разбират не само капиталните вложения, ...

Счетоводно отчитане на дълготрайните материални активи в бюджетните предприятия
Цена: (35 лв) 33.25 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 24 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(59KB) Html format .Html (41KB)
   
 

(търговска) репутация. ................................................................... Счетоводно отчитане на придобиването на дълготрайните материални активи Счетоводното отчитане на придобиването на дълготрайните материални активи може да бъде представено със модели, ...

Разходи - същност, видове, значение, документиране
Цена: (37 лв) 35.15 лв  
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****
Дължина: 15 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(45KB) Html format .Html (13KB)
   
 

срещу кредитиране на с/ка 302 Материали. С/ка 601 Разходи за материали се кредитира със същата сума срещу дебитиране на сметка 613 Разходи за придобиване на материални дълготрайни активи със стойността на използваните материали при придобиването на материални дълготрайни активи чрез строителство, ...

Местни финанси и инвестиционна политика на Община Варна
Цена: (38 лв) 36.10 лв  
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: Няма
Дължина: 14 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(108KB) Html format .Html (27KB)
   
 

под която недвижимите имоти не се облагат с данък от 2 520 лв. на 1 680 лв. o Отпада досегашното освобождаване от данък на недвижимите имоти на стопанските сгради на земеделските производители. o Въвежда се задължение за заплащане на данък при безвъзмездно придобиване на имущество и в случаите на придобиване на недвижими имоти по давност. ………………………… Общината е с административен капацитет, ...

Изследване на елементите на обкръжаващата среда на предприятието
Цена: 20 лв
Вид: курсова работа
Рейтинг: Няма
Дължина: 8 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(60KB) Html format .Html (39KB)
   
 

технологичните и социално-културните фактори. Всеки един от тях има своето положително или отрицателно въздействие върху функционирането на фирмата. 2.1 Политически фактори Правителствената политика влияе върху функционирането на фирмата чрез контрола осъществяван от Изпълнителната агенция “Автомобилна администрация”. Инспекторите от този орган провеждат изпитите за придобиване на правоспособност на кандидатите за водачи на МПС. В тази си роля те са вид катализатор за качеството на проведеното във фирмата обучение. Правителствената регулация въздейства върху “Х” ЕООД чрез определяне на нивата на данъците, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.54 сек