Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 294 резултата за: прилагане
(Време за изпълнение: 0.3537 сек)

В разработки:
Функционално моделиране IDFЕ0 в системи за управление на качеството съгласно ISO 9001
Цена: (90 лв) 72.00 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 62 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(189KB) Html format .Html (139KB)
   
 

те трябва да идентифицират и да управляват многобройни взаимосвързани и взаимодействащи си процеси. Често пъти изходните елементи от един процес образуват непосредствено входните елементи за следващия процес. Систематичното идентифициране и управление на процесите в една организация и особено взаимодействието между тези процеси се нарича “процесен подход”. Целта на тази дипломна работа е разработването и прилагането на процесния подход в реално съществуваща фирма, ...

Основни направления в митническия контрол
Цена: (31 лв) 29.45 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 28 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(48KB) Html format .Html (23KB)
   
 

са регламентирани частично в отделен самостоятелен раздел „Други митнически направления”. Освен в ЗМ тяхното устройство е регламентирано с Указ № 2242 от 1987 г. на бившия Държавен съвет и Правилника за прилагането му от 1987 г. У нас съществуват понастоящем 6 свободни зони ...

Фирмени иновации /реинженеринг, промяна/ и управление на човешките ресурси
Цена: (22 лв) 20.90 лв  
Вид: въпрос за държавен изпит
Рейтинг: Няма
Дължина: 7.5 стр.
Пълно резюме: няма
   
 

по цялата верига от настъпили промени в резултат от нейното прилагане. Неправилно е да се отказва иновация в даден обект, ...

Биологично земеделие в България
Цена: (37 лв) 35.15 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 12 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(59KB) Html format .Html (50KB)
   
 

“Биологичното земеделие е система за производство с намалено или изключено прилагане на синтетични минерални торове, ...

Управление на качеството на човешките ресурси в производствена фирма „Петър Петров” според изискванията на Международен стандарт за качество ISO 9001:2000
Цена: (31 лв) 29.45 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 24 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(57KB) Html format .Html (24KB)
   
 

1. Качество в работата • Осигуряване приоритет на качеството в дейността на всички звена на производствена фирма “Петър Петров” АД и поставяне на качеството на извършваното производство и пълното съответствие с нормативните изисквания в основата на всички пазарни и функционални стратегии и планове. Съществува постоянен стремеж за прилагане на най-новите материали и технологии в производствената практика; ...

Проучване на възможностите за използване на пазарните множители в управлението на публична компания (на примера на "Петрол" АД)
Цена: (99 лв) 79.20 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма
Дължина: 134 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(374KB) Html format .Html (89KB)
   
 

персонала и др. Настоящата бакалавърска теза има за цел да изследва съществуващата методология за прилагане на пазарните множители в контекста на „Наредба № 41 за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, ...

Мотивация
Цена: (25 лв) 23.75 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 10 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(55KB) Html format .Html (22KB)
   
 

че парите не са единственото средство за стимулиране на служителите. Необходимостта от прилагане на специални умения в работата води до вътрешно удовлетворение от нея. Различните теории за мотивация съдействат за значително усъвършенстване на конкретните управленски подходи. Те водят до появата на различни идеи за обогатяване на труда и въвличане в организационните усилия. Върху тази основа се разработват системи за формална оценка на извършваната дейност, ...

Изготвяне на правно нормативни актове
Цена: (35 лв) 33.25 лв  
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: Няма
Дължина: 18 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(100KB) Html format .Html (51KB)
   
 

а глава втора от указ № 833 за прилагане на ЗНА има наименованието „Изготвяне на проектите за нормативни актове”. Терминът „изготвяне” обаче разкрива нюанс, ...

Концесионно съглашение за летища Варна и Бургас
Цена: (35 лв) 33.25 лв  
Вид: казус
Рейтинг: *****
Дължина: 17 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(60KB) Html format .Html (21KB)
   
 

Законът за концесиите и правилникът за неговото прилагане, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.55 сек