Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 10 резултата за: присъдени вземания
(Време за изпълнение: 0.5936 сек)

В разработки:
Счетоводно отчитане на дългосрочните банкови кредити.
Цена: (23 лв) 21.85 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 16 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(32KB) Html format .Html (26KB)
   
 

ключови думи: счетоводно отразяване на вземания присъдени от съда, ... счетоводно отразяване на вземания присъдени от съда, ...

Отчитане, анализ и управление на краткотрайните активи в "Дружба" АД.
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 77 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(69KB) Html format .Html (42KB)
   
 

ключови думи: присъдени вземания, ... присъдени вземания, ...

При изследването на движението на оборотния капитал е видно, че предприятията работят с материални ценности не само в сферата на производството, но и в сферата обръщението под формата на готова продукция, пари и вземания. ...

Организиране, структура и изграждане на правилник за документооборота в ТПК "Нов свят" – гр. Благоевград.
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 22 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (96KB)    Rar format.Rar (16KB)     Html format .Html (93KB)
   
 

които подлежат на по-чести анализи 1.с-т 302 Материали 2.с-ка 303 Продукция 3.с-ка 401 Доставчици 4.с-ка 402 Доставчици по аванси 5.с-ка 411 Клиенти 6.с-ка 412 Клиенти по аванси 7.с-ка 444 Съдебни вземания 8.с-ка Присъдени вземания 9.с-ки от група 45 Разчети с бюджет и социалното осигуряване 10.с-ка 498 Други дебитори 11.с-ка 499 Други кредитори 12.с-ка 501 Каса в лева 13.с-ка 502 Каса във валута 14.с-ка 503 Разплащателна сметка в лева 15.с-ка 504 Разплащателна сметка във валута 16.с-ка 601 Разходи за материали - ...

Анализ на финансовото състояние на фирмата - по данни от ГФО на "София-БТ" АД за 2002 г.
Цена: безплатна
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****  
Дължина: 100 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (739KB)    Rar format.Rar (81KB)     Html format .Html (851KB)
   
 

Справка за вземанията, ...

Сметната палата – върховен контролен финансов орган
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 106 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (682KB)    Rar format.Rar (131KB)     Html format .Html (578KB)
   
 

неправилно определяне и несвоевременно събиране на присъдени държавни такси по изпълнителни дела, ...

Сметната палата – висш държавен финансов орган
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 73 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (383KB)    Rar format.Rar (58KB)     Html format .Html (334KB)
   
 

неправилно определяне и несвоевременно събиране на присъдени държавни такси по изпълнителни дела, ...

Преструктуриране, приватизация и следприватизационна дейност на предприятията от отбранителната промишленост
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 60 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (389KB)    Rar format.Rar (65KB)     Html format .Html (290KB)
   
 

присъдени и други задължения, ...

Анализ и проучване на платежоспособността на кредитоискател
Цена: безплатна
Вид: магистърски проект
Рейтинг: Няма  
Дължина: 44 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (342KB)    Rar format.Rar (67KB)     Html format .Html (400KB)
   
 

ключови думи: вземания, ...

Кредитиране на фирма Х от ТБ България Инвест АД
Цена: безплатна
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****  
Дължина: 47 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (393KB)    Rar format.Rar (60KB)     Html format .Html (477KB)
   
 

отчитайки доходи от нея. Краткосрочните кредити служат за финансиране на временните потребности от краткотрайни активи /материални запаси и вземания/. Фирмите използват тези кредити за текущи нужди. Използват се и за създаване на неснижаемата част от краткотрайните активи с цел намаляване на цената им. Рискът при тези кредити е по-малък от този при дългосрочните кредити. Поради тази причина при тях /краткосрочните кредити/ е възможно предоставянето на необезпечени кредити и кредити срещу лична гаранция - Средносрочни - ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.8 сек