Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 56 резултата за: пряко инвестиране
(Време за изпълнение: 1.2111 сек)

В разработки:
Преструктуриране, приватизация и следприватизационна дейност на предприятията от отбранителната промишленост
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 60 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (389KB)    Rar format.Rar (65KB)     Html format .Html (290KB)
   
 

които са пряко заинтересовани от резултатите на конкретната стопанска единица. В сегашния етап на прехода в България, ...

Население и мястото му в социологическата структура на обществото. Социално-икономически характеристики на населението. Демографски характеристики.
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 156 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (1.89MB)    Rar format.Rar (262KB)     Html format .Html (2.85MB)
   
 

която остава на ниво 11 човека. 3. Социална инфраструктура 3.1. Здравеопазване Системата на здравно обслужване включва 47 болнични и 106 амбулаторно–поликлинични заведения с над 10500 легла. От тях 160 бр. са на пряко подчинение на Столична община и 61 бр. са на подчинение на Министерство на здравеопазването и други министерства. В ход е реформата на здравното обслужване и неговото привеждане в съответствие с новоприетите нормативни документи. 3.2. Образование В образователната система са обхванати общо 312 учебни заведения, ...

Усъвършенстване на организацията на производствена дейност във “Винтехпром – Пазарджик” АД
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 51 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (354KB)    Rar format.Rar (56KB)     Html format .Html (395KB)
   
 

с които разполага. Той може да даде отговор и на въпроса за инвестирането и за очакваните резултатите от него. Лозарството е традиционен отрасъл в българската икономика. Значителна част от нашите лозови насаждения са в пределна възраст. Нови лозя в страната почти не се засаждат, ...

Социални аспекти на приватизацията в България
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 0 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (554KB)    Rar format.Rar (95KB)     Html format .Html (538KB)
   
 

който е неин колективен орган. Върху цялата дейност по приватизацията Народното събрание упражнява парламентарен контрол. Министерският съвет като върховен орган на изпълнителната власт участва с различна компетентност и на различни етапи в приватизацията. На него е възложено изпълнението на ЗППДОП. Под негово пряко ръководство е специализираната централна институция Агенция за приватизацията. Министерският съвет е овластен да приема нормативни актове по прилагането на чл. 16, ...

Диагностика на счетоводно-информационната система на Разплащателна Агенция. Възможности за оптимизиране
Цена: безплатна
Вид: магистърски проект
Рейтинг: Няма  
Дължина: 64 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (553KB)    Rar format.Rar (205KB)     Html format .Html (275KB)
   
 

инструментите и процедурите на структурната политика на ЕС и да ги приложи на оперативно ниво чрез пилотни проекти. Вторият приоритет на програма ФАР има две цели. Първата цел е инвестиране чрез проекти за доставка на оборудване, ...

Определяне на подходящо ниво на обслужване. Мерки за подобряване на обслужването
Цена: безплатна
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****  
Дължина: 98 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (856KB)    Rar format.Rar (292KB)     Html format .Html (560KB)
   
 

които пряко са обект на дейността на други департаменти в предприятието. Друг съществен недостатък е липсата на основни дейности във всяко предприятие, ...

Счетоводни аспекти на амортизацията
Цена: безплатна
Вид: магистърски проект
Рейтинг: Няма  
Дължина: 64 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (838KB)    Rar format.Rar (93KB)     Html format .Html (1.08MB)
   
 

инвентар и др. Непроизводствени дълготрайни материални активи. Непроизводствените ДМА не участват и не обслужват пряко производствения процес. Свързани са с комунално битовото обслужване на работниците в предприятието и техните семейства – жилища, ...

Социални ефекти от приватизацията на МДК АД гр. Пирдоп
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 71 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (377KB)    Rar format.Rar (68KB)     Html format .Html (311KB)
   
 

но и за цялата страна и би трябвало да бъде изяснено на обществото и на пряко засегнатите от приватизацията как и защо се стигна до там, ...

Политически пъблик рилейшънс технологии: Български парламентарни избори / 2005
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 83 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (807KB)    Rar format.Rar (270KB)     Html format .Html (471KB)
   
 

за да реализират поставената цел и да завършат с успех подетата кампания. Политиката е борба за власт. Тази борба е пряко свързана с прилагането на PR технологиите и в значителна степен зависи от тях и качеството на тяхното приложение. По време на изборната кампания PR комуникационните усилия на политическите лица са насочени към изграждане на положително обществено мнение към тяхната личност и налагане на отрицателно отношение към опонентите и конкурентите в борбата, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 1.42 сек