Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 97 резултата за: размер риска
(Време за изпълнение: 1.3461 сек)

В разработки:
Ефекти от срива на щатската валута – адаптация в български условия
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 65 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (773KB)    Rar format.Rar (264KB)     Html format .Html (739KB)
   
 

си остава златото. То продължава да бъде главна разчетна и резервна единица в световното стопанство. Всяка отделна страна има право да държи част от своите официални валутни резерви в злато и да ги използва за уреждане на разплащанията си с останалите страни. Разбира се. практическата реализация на тази възможност зависи от размера на притежаваните златни запаси от различните страни и от равнището на тяхното икономическо развитие. Тук трябва да се търси причината за различната мотивация и поведение на икономически по-слабо развитите и не притежаващи достатъчно златни резерви страни, ...

Динамика и сезонност на вноса и износа на основни стокови групи за периода 1996 – 2002 г.
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 56 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (11.16MB)    Rar format.Rar (263KB)     Html format .Html (359KB)
   
 

Параметрите на разглеждания модел са статистически значими. Избираме риска за грешка да е а = 0.05. Избираме за критерии за проверка на хипотезите относно адекватността на моделите F-критерия, ...

Проект за стратегическо развитие на “Млечна промишленост – Пазарджик” АД
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 47 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (295KB)    Rar format.Rar (42KB)     Html format .Html (486KB)
   
 

като се обръща внимание на риска и доходността в отрасъла; ...

Анализ на равнището на мотивация в кооперация Галатея – Варна
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 95 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (1.35MB)    Rar format.Rar (168KB)     Html format .Html (1.07MB)
   
 

респективно от упълномощените от тях лица. Съгласно “Кодекса на труда” размерът на трудовото възнаграждение се определя според времетраенето на работата или според изработеното. Трудово възнаграждение за единица изработка с трудова норма се уговаря според работника или служителя и работодателя и не може да бъде по-малко от предвиденото в колективния трудов договор. В теорията и практиката са известни две форми на трудово възнаграждение: ...

Стратегическо бъдеще на обект “S - клас” ООД
Цена: безплатна
Вид: казус
Рейтинг: *****  
Дължина: 22 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (184KB)    Rar format.Rar (30KB)     Html format .Html (143KB)
Социални аспекти на приватизацията в България
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 0 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (554KB)    Rar format.Rar (95KB)     Html format .Html (538KB)
   
 

когато най-малко 51% от нетния размер на приходите от продажби ...

Диагностика на счетоводно-информационната система на Разплащателна Агенция. Възможности за оптимизиране
Цена: безплатна
Вид: магистърски проект
Рейтинг: Няма  
Дължина: 64 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (553KB)    Rar format.Rar (205KB)     Html format .Html (275KB)
   
 

2004 г. по програма САПАРД размерът на помощта от Европейския съюз възлиза на 286 млн. евро. Към 31 август 2005 г. са договорени 100% от средствата за 2000-2003 г., ...

Анализ на разходите на община Созопол
Цена: безплатна
Вид: магистърски проект
Рейтинг: Няма  
Дължина: 85 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (1.1MB)    Rar format.Rar (166KB)     Html format .Html (776KB)
   
 

за да може да се използва по- ефективно и да допринася за увеличаване на приходите по общинския бюджет. Необходимо е също така да се усъвършенствува нормативната база за определяне размера на наема, ...

Определяне на подходящо ниво на обслужване. Мерки за подобряване на обслужването
Цена: безплатна
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****  
Дължина: 98 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (856KB)    Rar format.Rar (292KB)     Html format .Html (560KB)
   
 

избора на алтернатива и метод за нейното осъществяване. Преценява се степента на риска. Определя се дали той е оправдан и трябва ли да се приеме. Обикновено рискът е по-голям в случаите, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 1.56 сек