Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 23 резултата за: разпоредби в конституцията
(Време за изпълнение: 0.6561 сек)

В разработки:
Конституцията като източник на гражданското право
Цена: (33 лв) 31.35 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 20 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(48KB) Html format .Html (23KB)
   
 

Следват основните положения; статуса на хората; държавните органи; преходни и заключителни разпоредби. ...

Анализ на дефицитното бюджетно финансиране.
Цена: безплатна
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****  
Дължина: 60 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (384KB)    Rar format.Rar (80KB)     Html format .Html (346KB)
   
 

когато по съответния ред е издадена държавна гаранция. Българската народна банка може да поема дълг съгласно разпоредбите на Закона за БНБ. Всички финансови задължения, ...

Проблеми на фискалната децентрализация
Цена: (87 лв) 69.60 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 91 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(147KB) Html format .Html (127KB)
   
 

• предоставяне на субсидии. Съществуват и конституционни пречки за получаване на правото общините да определят сами размера на данъците. Повишаването на реалната автономност на общинските власти е от съществено значение и работата в тази насока трябва да продължи . На трето място. Хармонизация с достиженията на ЕС. Актуален е въпросът за липсата на пълно съответствие между мерките на провежданата в България политика и разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление. След като страната е ратифицирала тази Харта, ...

Право на Европейския съюз
Цена: (35 лв) 33.25 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 17 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(51KB) Html format .Html (50KB)
   
 

които изискват по-стриктни разпоредби, ...

Външнотърговски отношения между Република България и Република Турция
Цена: (29 лв) 27.55 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 19 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(58KB) Html format .Html (24KB)
   
 

като се предвижда да се правят отстъпки на “хармонична и реципрочна основа”. Също така се забранява въвеждането на нови търговски ограничения и антидъмпингови разпоредби. ................................................... Използвани литературни източници 1. в. Капитал /98-www.capital.bg 2. сп. МИТ/ 1бр –ноември 1998г. 3. www.uvi.si/cefta/eng/cefta/index.html. 4. сп. МИТ/5бр./ 99г.-стр.8-11 5. Интернет източници – НСИ и икономически портали в България. ............................................................... Темата е писана 2006 г. Темата съдържа таблици и графики. Ключови думи: ...

Командитно дружество
Цена: безплатна
Вид: лекции
Рейтинг: *****  
Дължина: 16 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (111KB)    Rar format.Rar (20KB)     Html format .Html (67KB)
   
 

а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска. За командитното дружество намират съответно приложение разпоредбите за събирателното дружество, ...

Регулативни и лицензирани режими за развитието на частния бизнес
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 69 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (377KB)    Rar format.Rar (66KB)     Html format .Html (310KB)
   
 

свързани с развитието на стопанска дейност у нас Според неговите разпоредби търговец е всяко физическо лице, ...

Анализ на предприсъединителната програма на Република България към Европейския съюз
Цена: (87 лв) 69.60 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 100 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(259KB) Html format .Html (210KB)
   
 

че им е предложен подкуп. Измененията в Закона за държавния служител съдържат нови разпоредби, ...

Колективно трудово договаряне в агенция „Митници”
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 57 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (294KB)    Rar format.Rar (46KB)     Html format .Html (307KB)
   
 

които не са уредени с повелителни разпоредби на закона". Трудовите отношения обхващат проблемите на: ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.91 сек