Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 24 резултата за: ревизия
(Време за изпълнение: 0.3358 сек)

В разработки:
Организационни и методически въпроси на данъчния контрол
Цена: (150 лв) 120.00 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 70 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(211KB) Html format .Html (156KB)
   
 

ключови думи: ревизия, ...

ЗОДФЛ и върху облагането с ДДС и с акциз 54 3.1.2. Анализ на контрола върху облагането с местни данъци и такси 57 3.2. Технология на данъчна ревизия 60 3.2.1. Технология на данъчна ревизия за вноски по ДДС 60 3.3. Проблеми на данъчния контрол и насоки за усъвършенстването му 62 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 68 БИБЛИОГРАФИЯ 69 Литература 69 Данни от интернет: ...

Банков контрол.
Цена: (29 лв) 27.55 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 33 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(69KB) Html format .Html (36KB)
   
 

ключови думи: ревизия, ...

Динамика на интеграционните процеси в основните договори на ЕО/ЕС
Цена: (99 лв) 79.20 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 63 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(181KB) Html format .Html (120KB)
   
 

те носят задължения по тях и само държавите могат да внасят промени в съдържанието им. А такива промени се налагат поради динамичното развитие на интеграционните процеси . Първата промяна или ревизия на посочените учредителните договори е извършена с приемането на Единния европейски акт от 1986 г. Допълването и обогатяването на съдържанието на учредителните договори, ...

Данъчен контрол върху подоходното облагане на физическите лица
Цена: (33 лв) 31.35 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: Няма
Дължина: 13 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(105KB) Html format .Html (25KB)
   
 

който го удържа и внася в приход на бюджета при изплащане на трудовите възнаграждения. Данъчната основа за годишни доходи се изчислява като сбор от определените месечни данъчни основи. 7. Данъчен контрол върху облагането на доходите на физическите лица Данъчната ревизия на едноличен търговец в технологичен план се организира и провежда съобразно формата а счетоводното отчитане. При едностранна форма на счетоводно отчитане, ...

Организация на дейността в счетоводно-консултантско предприятие
Цена: (49 лв) 44.10 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 27 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(152KB) Html format .Html (80KB)
   
 

че е извършена финансова ревизия. Документите трябва да се съставят чисто и естетично. Информацията в тях трябва да бъде написана ясно и точно като се попълват всички реквизити. Записванията в документите могат да се извършват с мастило, ...

Правно-нормативна характеристика на системата за събиране на държавни вземания
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 46 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(139KB) Html format .Html (67KB)
   
 

да се предизвиква съответна проверка или ревизия относно дейността и способността на фирмата да покрива текущите си разходи. Това не би било трудно в съвременния свят на компютъризация и въведените в Националната агенция софтуерни продукти, ...

Българският национален въпрос между двете Световни войни
Цена: (37 лв) 35.15 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 25 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(69KB) Html format .Html (41KB)
   
 

стремяща се към ревизия на договорите от Първата световна война. В този смисъл интересите на България принципно съвпадат с тези на Германия. По силата на историческата съдба отново, ...

Промени в данъчното законодателство.
Цена: безплатна
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****  
Дължина: 12 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (52KB)    Rar format.Rar (9KB)     Html format .Html (32KB)
   
 

а именно възстановяването на ДДС да спира при започнала данъчна ревизия до приключването й. Данъците намаляват печалбата от сделките с компесаторни записи Отписването на дългове също е обект на облагане Надежда КИРАДЖИЕВА Последните приватизационни хитове - ...

Организиране, структура и изграждане на правилник за документооборота в ТПК "Нов свят" – гр. Благоевград.
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 22 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (96KB)    Rar format.Rar (16KB)     Html format .Html (93KB)
   
 

освен ако по нормативен акт е предвидено друго. -съхранението на счетоводните документи се извършва съобразно изискванията на Закона за счетоводство. След изтичане на сроковете на запазване на счетоводните документи и след данъчна ревизия, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.55 сек