Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 52 резултата за: сЧетоводна сметка
(Време за изпълнение: 0.7021 сек)

В разработки:
Данък върху добавена стойност – същност и счетоводно отчитане
Цена: (87 лв) 69.60 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 56 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(163KB) Html format .Html (40KB)
   
 

ключови думи: ДДС-сметка, ... откриване на ДДС-сметка ...

Внимание ще бъде обърнато и на последните промени на закона свързани с откриването и ползването на “ДДС-сметка”. ...

Съставяне на индивидуален сметкоплан
Цена: (70 лв) 59.50 лв  
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****
Дължина: 101 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(184KB) Html format .Html (131KB)
   
 

ключови думи: сметка, ...

Организиране, структура и изграждане на правилник за документооборота в ТПК "Нов свят" – гр. Благоевград.
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 22 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (96KB)    Rar format.Rar (16KB)     Html format .Html (93KB)
   
 

които подлежат на по-чести анализи 1.с-т 302 Материали 2.с-ка 303 Продукция 3.с-ка 401 Доставчици 4.с-ка 402 Доставчици по аванси 5.с-ка 411 Клиенти 6.с-ка 412 Клиенти по аванси 7.с-ка 444 Съдебни вземания 8.с-ка Присъдени вземания 9.с-ки от група 45 Разчети с бюджет и социалното осигуряване 10.с-ка 498 Други дебитори 11.с-ка 499 Други кредитори 12.с-ка 501 Каса в лева 13.с-ка 502 Каса във валута 14.с-ка 503 Разплащателна сметка в лева 15.с-ка 504 Разплащателна сметка във валута 16.с-ка 601 Разходи за материали - ...

Инвентаризация на активи и пасиви на търговско дружество - форма на вътрешен финансов контрол.
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 16 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (107KB)    Rar format.Rar (15KB)     Html format .Html (98KB)
   
 

по предмет: Актуални проблеми на вътрешния финансов контрол. ...

управителя на предприятието издава решение за отчитане на установените липси за сметка на лицата, ...

Промени в данъчното законодателство.
Цена: безплатна
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****  
Дължина: 12 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (52KB)    Rar format.Rar (9KB)     Html format .Html (32KB)
   
 

което увеличава или намалява облагаемата печалба. В крайна сметка данъчното облагане на финансовия резултат, ...

Икономика на труда - пищов
Цена: безплатна
Вид: друг
Рейтинг: *****  
Дължина: 17 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (333KB)    Rar format.Rar (52KB)     Html format .Html (424KB)
   
 

*да не става за сметка на ограничаване възможностите за инвестиции; ...

Държавна финансова статистика и финансов анализ.
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 41 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (470KB)    Rar format.Rar (60KB)     Html format .Html (452KB)
   
 

както и да притежава правомощия да разпределя част или всичките си финансови ресурси за постигане на целите на политиката. Този тип институционална единица трябва да има правомощията да получава заеми за собствена сметка. Б) Единиците от сектор Държавно управление по принцип извършват три типа крайни разходи: ...

Амортизационна политика.
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 16 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (77KB)    Rar format.Rar (13KB)     Html format .Html (60KB)
Състояние и перспективи за развитие на взаимоспомагателни земеделски кредитни асоциации на частни стопани в България.
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 74 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (458KB)    Rar format.Rar (65KB)     Html format .Html (461KB)
   
 

да внесе и блокира дяловите вноски на член-кооператорите в банкова сметка; ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.9 сек