Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 19 резултата за: справедлива стойност
(Време за изпълнение: 0.7073 сек)

В разработки:
Счетоводно - информационно интерпретиране на ценните книжа в банките
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 57 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (313KB)    Rar format.Rar (51KB)     Html format .Html (289KB)
   
 

но и върху цялото имущество на акционерното дружество. Счетоводната стойност, ...

Социално - етична концепция, етика и социална отговорност в маркетинга и рекламата
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 73 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (3.09MB)    Rar format.Rar (2.53MB)     Html format .Html (439KB)
   
 

какво го осмисля. В резултат цели поколения променят ценностната си ориентация или дори я губят. От морална гледна точка е трудно да се отговори утвърдително на въпроса дали е важно една стока да осмисля живота. Това подменя житейските ценности с преходните и дребни стойности на определена стока. Рекламата може да окаже отрицателно влияние върху духовното и морално изграждане на определени групи в обществото — особено при подрастващите. От морална гледна точка някои реклами могат да се разглеждат като посегателство върху човешката свобода. Рекламата манипулира и моделира хората. Тя ги насочва към решения, ...

Екипи и екипна работа в международна компания AL TAYER GROUP
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 75 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (548KB)    Rar format.Rar (81KB)     Html format .Html (787KB)
   
 

умения да убеждава и на практика играе ключова роля в изработването на стойностни решения. Координаторът - ...

Диагностика на счетоводно-информационната система на Разплащателна Агенция. Възможности за оптимизиране
Цена: безплатна
Вид: магистърски проект
Рейтинг: Няма  
Дължина: 64 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (553KB)    Rar format.Rar (205KB)     Html format .Html (275KB)
   
 

· Преценка на страните с най-големи нужди. · ИСПА участва във финансирането на проектите до 75% от стойността им, ...

Счетоводни аспекти на амортизацията
Цена: безплатна
Вид: магистърски проект
Рейтинг: Няма  
Дължина: 64 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (838KB)    Rar format.Rar (93KB)     Html format .Html (1.08MB)
   
 

Веществената част на дълготрайните активи запазва натуралната си форма в продължение на много производствени цикли и пренася стойността си на части в себестойността на произведената продукция. ...

Политически пъблик рилейшънс технологии: Български парламентарни избори / 2005
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 83 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (807KB)    Rar format.Rar (270KB)     Html format .Html (471KB)
   
 

Присъствието на политическите сили на страниците на в. „Стандарт” Присъствието има следните стойности: ...

Особености при отчитане на материалните запаси в бюджетните предприятия
Цена: 15 лв
Вид: курсова работа
Рейтинг: Няма
Дължина: 9 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(52KB) Html format .Html (40KB)
   
 

ключови думи: справедлива цена ... себестойност, ...

- дарения. Стоково материалните запаси се отписват по метода на конкретно определена стойност или по средно претеглена стойност. Счетоводното отчитане на стоково материалните запаси се осъществява чрез сметки от група 30 “Материали, ...

Възникване и основни функции на правото като цивилизационен феномен
Цена: (38 лв) 36.10 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: Няма
Дължина: 19 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(165KB) Html format .Html (84KB)
   
 

правната регулация от свободното действие на лицата. Открито изявена система е където правните норми са достъпни за обществото с определения ред за тяхното приемане и обнародване. С това се укрепва тяхната познавателна стойност и се създават условия за тяхното съблюдаване, ...

Анализ на платежоспособността на „Лейди София (2006 г. – 2010 г.)
Цена: (120 лв) 96.00 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 69 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(306KB) Html format .Html (250KB)
   
 

която не трябва да е по-малка от стойността на запасите, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.92 сек