Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 17 резултата за: средна аритметична
(Време за изпълнение: 0.608 сек)

В разработки:
Решени задачи по статистика
Цена: (50 лв) 45.00 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 26 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(287KB) Html format .Html (126KB)
   
 

ключови думи: средна аритметична величина, ... средна квадратична величина, ...

Пресмятане на величини: средна аритметична, медиана, квартили, мода, средно аритметично отклонение, средно квадратично отклонение, дисперсия, измерване на асиметрията чрез изчисляване на коефициентите на Пиърсън, Юл и Боули. ...

Решени задачи по статистически анализ
Цена: (50 лв) 45.00 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 23 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(333KB) Html format .Html (124KB)
   
 

ключови думи: средна аритметична, ... средна аритметична, ...

Средна аритметична 1. ...

Решени задачи по Бизнес статистика
Цена: (40 лв) 38.00 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 13 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(84KB) Html format .Html (97KB)
   
 

ключови думи: средна аритметична, ... средна аритметична, ...

7 2.1. Поискали сте да ви изчислят средния номер на продадените през 2009 г. мъжки и дамски обувки по формулата на претеглената средна аритметична: ...

Курсова работа по Бизнес статистика
Цена: (32 лв) 30.40 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 12 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(106KB) Html format .Html (49KB)
   
 

Ласпер относно теглата; б) как да се изчислят по формулата на Пааше индексите на продажните цени (цени на производител) на готовата продукция като средна величина аритметична или хармонична) от цените на зимните, летните и домашните обувки. ...

Изследване на тревожността при онкологично болни хора
Цена: (60 лв) 54.00 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 31 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(296KB) Html format .Html (80KB)
   
 

ключови думи: средна аритметична, ... средна аритметична, ...

Експериментална група Таблица 1. Мерки на централната тенденция и мерки на разсейване Ситуативна тревожност Личностна тревожност N 25 25 Средна аритметична 58.0800 49.0800 Медиана 57, ...

Анализ на финансовото състояние на фирмата - по данни от ГФО на "София-БТ" АД за 2002 г.
Цена: безплатна
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****  
Дължина: 100 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (739KB)    Rar format.Rar (81KB)     Html format .Html (851KB)
   
 

(в дни). Средната наличност на вземанията от клиентите може да се изчисли като средна аритметична или като средна хронологична величина . За целите на текущия анализ и управление на вземанията този показател може да се изчислява за по-кратки периоди от време в рамките на годишния отчетен период. Интерес представлява и коефициентът на динамичност на краткотрайните активи. Определя се като отношение между финансовите парични средства и краткотрайните активи на предприятието. Показва дела на най-динамичните краткотрайни активи ...

Задачи по статистика
Цена: (35 лв) 33.25 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 36 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(136KB) Html format .Html (63KB)
   
 

95 и проверете хипотезата дали то е по-малко от 100 минути при същата вероятност. 5. Постройте доверителен интервал за разсейването на времето за сглобяване от популационната й средна стойност, ...

Приложение на съвременните модели за оценка на цели предприятия в България(Определяне стойността на „Калиакра” АД посредством DCF модела за оценка на цели предприятия)
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 19 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (261KB)    Rar format.Rar (37KB)     Html format .Html (203KB)
   
 

а оттам и на цената на компанията. В този случай прогнозираното съотношение „разходи по дейността / приходи от дейността” е изцяло в съответствие с консервативните допускания за бъдещото развитие на компанията и отрасъла. Прогнозираното съотношение представлява средна аритметична на съотношенията „разходи по дейността / приходи от дейността” за всяка от петте години от изследвания изминал период ...

Икономико-статистически анализ на развитието на валутния курс в България за периода 1991 – 2000 г.
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 65 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (3.82MB)    Rar format.Rar (263KB)     Html format .Html (2.05MB)
   
 

е средна аритметична величина на прирасти за отделни подпериоди: ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.81 сек