Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 30 резултата за: стокообмен
(Време за изпълнение: 0.3128 сек)

В разработки:
Външнотърговски сделки. Външнотърговски стокообмен между Р. България и Р. Франция
Цена: (35 лв) 33.25 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 12 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(248KB) Html format .Html (46KB)
   
 

ключови думи: външнотърговски сделки и стокообмен; ...

Университет за национално и световно стопанство Курсова работа Външнотърговски сделки. Външнотърговски стокообмен между Р. България и Р. Франция 2005 г. Съдържание 1. Външнотърговски стокообмен 3 2. Износ но плодове 7 3. Внос на плодове 9 Използвани интернет източници 13 1. Външнотърговски стокообмен В условията на преструктуриране на аграрния отрасъл настъпи рязка промяна в организацията на производството на плодове и зеленчуци, ...

Усъвършенстване на договорната правна система в автомобилните превози във вътрешно и международно съобщение
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 36 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (240KB)    Rar format.Rar (39KB)     Html format .Html (260KB)
   
 

Сключените спогодби за автомобилния транспорт улесняват и ускоряват международния стокообмен, тъй като с тях се регламентират много проблеми, свързани с правата, задълженията и отговорностите на страните. ...

Външнотърговски отношения между Република България и Република Турция
Цена: (29 лв) 27.55 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 19 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(58KB) Html format .Html (24KB)
   
 

ключови думи: външнотърговски стокообмен; ...

въведение на Република Турция като политически и икономически субект 3 2. Договорно правна база за развитие на двустранните отношения. Подписани двустранни спогодби 4 3. Външнотърговски стокообмен между България и Турция 6 4. Официални визити и семинари за стимулиране на икономическото сътрудничество 10 5. Настоящо състояние, ...

Офсетни операции и тяхното приложение в България
Цена: (35 лв) 33.25 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 33 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(63KB) Html format .Html (40KB)
   
 

Освен това външнотърговската практика открива и налага все по-нови и непознати типове сделки според потребностите на международния стокообмен. ...

Маракешко споразумение за създаване на Световната търговска организация
Цена: (31 лв) 29.45 лв  
Вид: реферат / доклад
Рейтинг: *****
Дължина: 14 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(62KB) Html format .Html (21KB)
   
 

се споразумяват да създадат единна система за многостранна търговия с цел максимизиране ефекта и оптимизиране структурата на водената външна търговия и стокообмен на едно глобално равнище. С подобно споразумение се институционализират регулаторните отношения във връзка с подобен глобален аспект на търговията. ...................................................................... 3. ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ НА ТЪРГОВСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ, ...

Динамика и развитие на външноикономическите връзки между България и западните й съседки
Цена: (29 лв) 27.55 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 11 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(70KB) Html format .Html (26KB)
   
 

3% от българския стокообмен. ...

Съвременното геополитическо положение на България
Цена: (37 лв) 35.15 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 11 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(46KB) Html format .Html (40KB)
   
 

ключови думи: търговски стокообмен на балканските страни ...

Увод 3 1. Място на България в геополитиката на Балканския полуостров 3 2. Външно влияние върху геополитическото положение на България 5 3. Търговски стокообмен на балканските страни 7 4. Политически визити в България – влияние върху геополитиката на страната 8 Заключение 10 Литература 12 ……………………………………… 1. Място на България в геополитиката на Балканския полуостров Мястото на България в геополитическата структура на света се обуславя от положението й спрямо Големите пространства, ...

Външноикономически връзки
Цена: (31 лв) 29.45 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****
Дължина: 14 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(41KB) Html format .Html (25KB)
   
 

ключови думи: външнотърговски стокообмен ...

Университет за национално и световно стопанство Курсова работа Външноикономически връзки 2007 г. СЪДЪРЖАНИЕ 1. Същност и значение на външноикономическите връзки 3 2. Външна търговия 3 3. Страните в международната търговия 5 4. Външнотърговски стокообмен 8 5. Външен дълг 9 6. Икономическа интеграция 12 Използвана литература: ...

Външна търговия между Италия и България в периода 2000 - 2005.
Цена: (55.5 лв) 49.95 лв  
Вид: магистърски проект
Рейтинг: *****
Дължина: 79 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(106KB) Html format .Html (64KB)
   
 

ключови думи: стокообмен, ...

които в ЕС се смятат за чувствителни и вносът им се ограничава в най-голяма степен с помощта на различни защитни мерки. Анализът на търговията на България с отделните страни от ЕС показва най-общо кои са основните търговски партньори по абсолютен размер на стокообмена, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.52 сек