Разширено търсене
Вид:
всички въведени думи (AND)
коя да е от думите (OR)

Намерени 10 резултата за: стратегия смолян
(Време за изпълнение: 0.6058 сек)

В разработки:
Стратегия за развитие на месната индустрия в България за периода 1999-2001 година
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 38 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (243KB)    Rar format.Rar (39KB)     Html format .Html (234KB)
   
 

Основание за разработване на стратегията за развитие на месната индустрия в България за периода 1999 – 2001 г. ...

Анализ на равнището на заетост и безработица
Цена: безплатна
Вид: курсова работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 10 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (191KB)    Rar format.Rar (41KB)     Html format .Html (131KB)
   
 

ключови думи: стратегията по заетостта ...

образование и професия през 2006 г. 3 2. Безработица през 2005 и 2006 г. 7 3. Стратегически цели на стратегията по заетостта 9 ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ 11 1. Структура на безработните по пол, ...

Съпоставка на туристическите ресурси на област Пловдив и област Смолян, Южен Централен регион
Цена: (44 лв) 39.60 лв  
Вид: курсова работа
Рейтинг: Няма
Дължина: 51 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(146KB) Html format .Html (52KB)
   
 

Създаване „Колеж по туризъм” – покриващ всички аспекти на планинския туризъм. ……………………………………………….. Източници на информация 1. Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2009 – 2013г. 2. Стратегия за развитие на област Смолян 2005 – 2015г. 3. Общински план за развитие на община Смолян 2007 – 2013г. 4. Стратегия и план за развитие на туризма в община Пловдив 2009 – 2013г. 5. Стратегия за развитие на област Пловдив 2005 – 2015г. 6. Общински план за развитие на община Калояново 2007 – 2013г. 7. Общинска програма за опазване на околната среда в община Лъки 2009 – 2013г. 8. http: ...

Анализ на производствения процес в “Машиностроене” ООД - град Смолян
Цена: (99 лв) 79.20 лв  
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****
Дължина: 68 стр.
Пълно резюме: Doc format .Rtf(160KB) Html format .Html (38KB)
   
 

3. Усъвършенстване на производствения процес чрез имплементиране на две нови матрици в Цех 3 по отношение крайна обработка на отделните детайли за получаването на готовите продукти. 4. Разработване на управленска стратегия, ...

Сметната палата – върховен контролен финансов орган
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: *****  
Дължина: 106 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (682KB)    Rar format.Rar (131KB)     Html format .Html (578KB)
   
 

няма цялостна управленска стратегия за анализ и оценка на рисковите области; ...

Проект за стратегическо развитие на “Млечна промишленост – Пазарджик” АД
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 47 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (295KB)    Rar format.Rar (42KB)     Html format .Html (486KB)
   
 

Вътреши фактори Силни страни Слаби страни Добър имидж сред купувачите Адекватни финансови ресурси Добри конкурентни умения Собствени технологично оборудване Възможност за продуктова иновация Остарели дълготрайни материални активи Липса на квалифицирани кадри Изостаналост в научно-изследователската дейност Липса на звено за проучване на пазара. Избор на стратегия Въз основа на направения SWOT анализ избрахме следния вид стратегия "макси-мини", ...

Диагностика на счетоводно-информационната система на Разплащателна Агенция. Възможности за оптимизиране
Цена: безплатна
Вид: магистърски проект
Рейтинг: Няма  
Дължина: 64 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (553KB)    Rar format.Rar (205KB)     Html format .Html (275KB)
   
 

акцизите се увеличиха. Очевидно е необходима стратегия, ...

Митническо агентиране – проблеми и перспективи
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 45 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (322KB)    Rar format.Rar (76KB)     Html format .Html (325KB)
   
 

е несъмнена необходимостта от концентриране на усилията в периода до присъединяването за повишаване на оперативния капацитет. Постигането на доверие в българската митническа администрация е възможно чрез ускорено разработване на национална стратегия за подготовка и на конкретен план за действие по изпълнение на стратегическите цели. Митницата има решителна роля за правилното функциониране на вътрешния пазар. На първо място при събиране на митническите сборове - ...

Политически пъблик рилейшънс технологии: Български парламентарни избори / 2005
Цена: безплатна
Вид: дипломна работа
Рейтинг: Няма  
Дължина: 83 стр.
Изтегли: Doc format .Doc (807KB)    Rar format.Rar (270KB)     Html format .Html (471KB)
   
 

се радват на изобилие от дефиниции и позициониране в общата маркетингова и комуникационна стратегия. [Newsom, ...

реклама
  • Други категории в архива

Време за зареждане: 0.82 сек